Pokol

 

         A Seolról (pokol) és a Gyehennáról (tűznek tava)

 

                                                    Előszó

 

 

 

Az ember életének egyik fő kérdése, tényleg ennyi-e az élet, amit itt a Földön küszködünk? Mi értelme az ember létezésének? Salamon a Prédikátor könyvében hiábavalóságnak nevezi a nap alatt eltöltött éveinket.

 

Valóban így lenne? Minden hiábavalóság?  Mit tudhatunk meg a Szent Írásból a halálunk utáni időszakról? 

Mire végére jutsz a bejegyzésnek, te magad is meggyőződhetsz arról, hogy örök életed van.

Itt a Földön kell eldöntened, hogy a mennyben (új Földön) vagy a pokolban (tűznek tavában) folytatod a halálod után.

 

 

 

A Strong-számokat a Biblia keresőjébe írjad be!

 

G5480   bélyeg      τό χάραγμα, -ατος (to kharagma, -atosz)

G4973   pecsét       ἡ σφραγίς, -ῖδος (hé szphragisz, -idosz)

H7496   árnyak      רָפָאִים (ráp̄á'ím)   ‫

G5020   Tartarosz  ταρταρόω (tartaroó)

G86       Hádész      ὁ ᾅδης, -ου (ho hadész, -u)

H7585   Seol           ‫שְׁאֹל שְׁאוֹל‬ (šə'ól šə'ôl)

H10       pokol         ‫אֲבַדּוֹ אֲבַדֹּה‬ ('ăḇaddô 'ăḇaddóh) 

G12       mélység     ἡ ἄβυσσος, -ου (hé abüsszosz, -u)

G1067   gyehenna  ἡ γέεννα, -ης (hé geenna, -ész)

G1228   ördög        ὁ διάβολος, -ου (ho diabolosz, -u)

H7854   Sátán         ‫שָׂטָן‬ (śáṭán)

G4567   Sátán         ὁ Σατανᾶς, -ᾶ (ho Szatanasz, -a)

G1140   démon       τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)

G1124   Szentírás   ἡ γραφή, -ῆς (hé graphé, -ész)

G4102   hit              ἡ πίστις, -εως (hé pisztisz, -eósz) 

G4983   test            τό σῶμα, -ατος (to szóma, -atosz)

G5590   lélek           ἡ ψυχή, -ῆς (hé pszükhé, -ész) 

H5315   lélek           ‫נֶפֶשׁ‬ (nep̄eš)  - ószövetség

G4151   lehelet       τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)

H7307   lehelet       ‫רוּחַ‬ (rúaḥ)  - ószövetség

G4151   lehelet       τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) 

G2837   elalszik      κοιμάω (koimaó) 

G3419   sír              τό μνημεῖον, -ου (to mnémeion, -u) 

G1577   egyház       ἡ ἐκκλησία, -ας (hé ekklészia, -asz) 

G3316   közbenjáró   ὁ μεσίτης, -ου (ho meszitész, -u) 

G3875   vigasztaló  ὁ παράκλητος, -ου (ho paraklétosz, -u)

G4893  lelkiismeret ἡ συνείδησις, -εως (hé szüneidészisz, -eósz)

G3563  értelem  ὁ νοῦς, νοός (ho nusz, noosz)

G3341  megtérés   ἡ μετάνοια, -ας (hé metanoia, -asz) - a gondolkodásmód megváltoztatása!

 

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

 

G3435 fertőz - μολύνω (molünó) 1) bemocskol, beszennyez 2) bemocskolja magát, beszennyeződik

 

 

Az evangélium eredetére vonatkozik a hamis ismeret vagy tudás ami „megfertőz”!

 

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatásesett rajtatokde hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni (megpróbáltatni), mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel (próbatétellel) egyetemben a kimenekülést is megadja majd, hogy elviselhessétek.

 

1Kor 10:14 Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

 

Jak 4:7 Engedelmeskedjetek azért Istennekálljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Jak 4:8 Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátokTisztítsátok meg a kezeteket, ti, bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteketti, kétszívűek!

Jak 4:9 Érezzétek nyomorúságotokat, gyászoljatok és sírjatok; nevetésetek forduljon gyászra, és örömetek szomorúságra.

Jak 4:10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket!

 

Jak 4:11 Ne rágalmazzátok egymást, atyámfiai. Aki meggyalázza vagy kárhoztatja testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli elHa pedig a törvényt ítéled elnem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthetDe ki vagy te, hogy kárhoztatod a felebarátodat?

 

 

Apcs 19:2 Mondta nekik Pál: Vajon vettetek-e Szent Lelket, miután hívőkké lettetek? Azok pedig mondták neki: Még azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek.

 

Apcs 19:3 És mondta nekik: Mire merítettetek be (keresztelkedtetek) meg tehát? Azok pedig mondának: A János bemerítésére (keresztségére – ez a szó nincs a Bibliában).

 

Apcs 19:4 Mondta pedig Pál: János a megtérésnek a gondolkodásmód megváltoztatásnak a bemerítésével merített (keresztségével) (keresztelt – ez a szó nincs a Bibliában), azt mondta a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek – neki engedelmeskedjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

 

Apcs 19:5 Mikor pedig [ezt] hallották, bemerítkeztek (megkeresztelkednek – ez a szó nincs a Bibliában) az Úr Jézusnak nevére.

 

Apcs 19:6 És mikor Pál reájuk vetette kezét, a Szent Lélek ő reájuk szállt; és megkapták a nyelvne(a beszédnek) az adományát (az Isten beszédének az Igének az adományát), és prófétáltak (isteni akaratot közvetítettek, tolmácsoltak; Istentől ihletve szóltak).

 

Luk 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.

 

 

G5480 bélyeg τό χάραγμα, -ατος (to kharagma, -atosz) fenevad megjelöl, elbélyegez

G4973 pecsét ἡ σφραγίς, -ῖδος (hé szphragisz, -idosz) homlokra írt Atyjának neve

H7496 árnyak רָפָאִים (ráp̄á'ím) a holtak lelke akik már alászálltak, megerőtlenedtek

G5020 Tartarosz ταρταρόω (tartaroó) a pokol legmélyebb szakadéka, bukott angyal

G86 Hádész ὁ ᾅδης, -ου (ho hadész, -u) az elkárhozott lelkek tartózkodási helye

H7585 Seol שְׁאֹל שְׁאוֹל (šə'ól šə'ôl) az elkárhozott lelkek tartózkodási helye

H10 pokol אֲבַדּוֹ אֲבַדֹּה ('ăḇaddô 'ăḇaddóh) az elkárhozott lelkek tart. helye

G12 mélység ἡ ἄβυσσος, -ου (hé abüsszosz, -u) a tisztátalan és halottak tart. helye

G1067 gyehenna ἡ γέεννα, -ης (hé geenna, -ész) a végső gyötrelem helye lesz, 2. halál

G1228 ördög ὁ διάβολος, -ου (ho diabolosz, -u) vádló, félrevezető, ellenség

H7854 Sátán שָׂטָן (śáṭán) Isten ellenfele, bukott angyali fejedelem

G4567 Sátán ὁ Σατανᾶς, -ᾶ (ho Szatanasz, -a) bukott angyali fejedelem

G1140 démon τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u) tisztátalan vagy gonosz lélek

G1124 Szentírás ἡ γραφή, -ῆς (hé graphé, -ész) Szentírás, bibliai könyv, igehely

G4102 hit ἡ πίστις, -εως (hé pisztisz, -eósz) bizalom, hűség, megbízható, hiteles

G4983 test τό σῶμα, -ατος (to szóma, -atosz) mennyei és földi test, holttest

G5590 lélek ἡ ψυχή, -ῆς (hé pszükhé, -ész) értelem, érzelem és akarat összessége

H5315 lélek נֶפֶשׁ (nep̄eš) – ószövetség értelem, érzelem és akarat összessége

G4151 lehelet τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) Isten lelke, az emberi lélek

H7307 lehelet רוּחַ (rúaḥ) – ószövetség Isten lelke a Szent Lélek, az emberi lélek

G2837 elalszik κοιμάω (koimaó) alszik, elalszik, meghal, halott

G3419 sír τό μνημεῖον, -ου (to mnémeion, -u) sírbolt, sírkamra, kripta

G1577 egyház ἡ ἐκκλησία, -ας (hé ekklészia, -asz) a kihívottak közössége

G3316 közbenjáró ὁ μεσίτης, -ου (ho meszitész, -u) Jézus a közvetítő, közbenjáró

G3875 vigasztaló ὁ παράκλητος, -ου (ho paraklétosz, -u) Jézus a vigasztaló, közbenj

G4893  lelkiismeret ἡ συνείδησις, -εως (hé szüneidészisz, -eósz) öntudat, önismeret
G3563  értelem  ὁ νοῦς, νοός (ho nusz, noosz) gondolkodási képesség

G3341  megtérés  ἡ μετάνοια, -ας (hé metanoia, -asz) a gondolkodásmód megváltozása

 

keresztel szó helyén a Bibliában az eredeti görög szó G907   βαπτίζω (baptidzó)  - baptidzó - ami szó szerinti jelentése: bemerít, alámerít,

- mediális alakban: bemerítkezik, alámerítkezik.

 

Az egyház szó helyén a Bibliában az eredeti görög szó G1577 ἡ ἐκκλησία, -ας (hé ekklészia, -asz) - ekklészia - ami szó szerinti jelentése: a kihívottak közössége.


 

Az átkozottak kapzsiságból csecsemőket és kisgyermekeket is „keresztelnek” a szentháromság Isten nevében. Megtértek talán, megváltozott a gondolkozásmódjuk, és már Istennek engedelmeskednek és nem embereknek? Apcs 5:32

 

Máté 15:6 Így teszitek érvénytelenné Isten törvényét a hagyományotok által.

Máté 15:7 Képmutatók! Igaz módon prófétált felőletek Ézsaiás, amikor ezt mondta:

 

Máté 15:8 Ez a nép szájával tisztel engemde szíve távol van tőlem.

Máté 15:9 Pedig hiába tisztelnek engemha olyan tanításokat tanítanakamelyek  emberek parancsolatai.

 

Gal 1:8 De ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek másik evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.

 

Gal 1:9 Amint előbb mondtuk, most is ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen.

 

 

Gal 1:10 Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.

 

1Kor 8:3 De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten.

 

1Kor 8:4 ... és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

1Kor 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől [van] a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által [van] a mindenség, mi is ő általa.

1Kor 8:7 De nem mindenkiben van meg ez az ismeret;

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

 

Apcs 5:29 Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.

Apcs 5:30 A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltetek.

Apcs 5:31 Ezt az Isten fejedelemmé üdvözítővé és megtartóvá emelte jobbjára, hogy adjon az Izraelnek megtérést és bűnöknek bocsánatát.

Apcs 5:32 És mi vagyunk ezen eseményeknek vértanúi és bizonyságai, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik neki engedelmeskednek.

 

A gazdag ifjú:

 

Máté 19:16 Egyszer odament hozzá egy ember, és azt mondta neki: Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet?

Máté 19:17 Ő pedig így felelt: Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

 

Máté 19:18 De ő tovább kérdezett: Melyeket? Jézus pedig azt mondta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot,

Máté 19:19 tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Máté 19:20 Az ifjú azt mondta: Mindezeket megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?

 

Máté 19:21 Jézus így válaszolt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem.

Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszéd hallatára megszomorodva elment, mert nagy vagyona volt.

Máté 19:23 Jézus pedig azt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be a mennyek országába.

 

Máté 19:24 Sőt azt mondom: könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.

Máté 19:25 A tanítványok ennek hallatán nagyon megdöbbentek, és azt kérdezték: Akkor kicsoda üdvözülhet?

Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennek azonban minden lehetséges.

 

Máté 19:27 Akkor Péter vette át a szót: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?”

Máté 19:28 Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek, és újonnan születtetek (1Pét 1:23), amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött.

 

Máté 19:29 Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.

Máté 19:30 Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”

 

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.

2Pét 1:2 Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.

 

2Pét 1:3 Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott,

2Pét 1:4 amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében.

 

Seolba illetve a Pokolba jutnak a gonoszok:

 

Seol ill. pokol (Hádész) az elkárhozott lelkek (árnyaknak is nevezi a Biblia) tartózkodási helye a második feltámadásig vagy a kárhozottak feltámadásig.

 

2Pét 2:9 Az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig megtartja (seol vagy pokol) az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek. (gyehenna)

 

A Biblia egyedülálló módon hiteles betekintést ad nekünk a halálunk utáni eseményekről. Igaz, hogy sokunknak ez mélyen megrendítő és hihetetlen.

 

De nekünk a teljes igazságról kell tanúbizonyságot tenni, ezért ha az Isten jónak találta, hogy erről tájékoztasson minket, akkor mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

 

A pokol létezik és bizony gyötrődnek ott az elkárhozott lelkek. A fájdalom amit átélnek nem fizikai jellegű, hanem lelki eredetű, a lelkek a tehetetlenségük és a lelki gyötrődés miatt az idő nagyobb hányadában alszanak vagy szunyókálnak.

 

A „kereszténység” a pogány filozófiák miatt teljes egészében eltért a Bibliai kijelentéstől, ezért nem csodálkozhatunk, ha olyan tanítások és eszmék keringenek az emberek fejében, amelyek Istenkáromlóak.

 

Az emberek többsége nem érti, hogy mi a különbség a teremtés és a feltámadás között. A feltámadás másik értelmező szava a Bibliában a helyreállítás. Az első halálnál a földi testünket átadja az enyészetnek, mert porból lettél és porrá leszel.

 

Az Isten viszont a lelkeket fenntartja és megőrzi az ítéletre, mert különben újból teremteni kellene a lelket, akik viszont nem vonhatók felelősségre az elpusztult lelkek bűneiért.

 

Hasonlóan veszélyes azt tanítani, hogy démonok és ördögök uralkodhatnak a lelked felett, és ezért ki kellene őket űzni az emberből. A lelked felett még Isten sem veheti át a hatalmat, mert így lettünk mi emberek és az angyalok is nagyon bölcsen teremtve.

 

Ha az Isten átvehetné a hatalmat a lelked felett, akkor a lelked üdvössége vagy kárhozata miatt őt lehetne hibáztatni, de ez nincs így és ez azt gondolom, hogy ez eléggé világos mindenki előtt! 

 

Testi fájdalmat, és megkötözöttséget okozhat az ördög, de a lelked felett sohasem veheti át az irányítást.

 

1Kor 5:4 Urunk, Jézus Krisztus nevében egyesüljünk, ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatalmával,

1Kor 5:5 adjuk át az ilyet a sátánnak testének veszedelmére vagy romlására, hogy lelke üdvözüljön az Úr napján.

 

 

Feltámasztani vagy helyreállítani csak létező lelkeket lehet, akik új testet kapnak. Ha nincsenek lelkek, akkor újakat kell teremteni, és ez már nem feltámadás, hanem teremtés lenne!

 

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

Zsid 9:27 Amint az ember számára az a rendelkezés (elvégezett dolog), hogy egyszer meghaljon, és utána ítéletben legyen része:

 

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

 

1Móz 3:19 Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, mígnem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.

 

Zsolt 104:29 Ha elfordítod arcodat, megrémülnek; ha elveszed lelküket, meghalnak, és újra porrá lesznek.

Zsolt 104:30 Ha kibocsátod lelkedet, újakat teremtesz, és újjá teszed a föld színét.

Zsolt 104:31 Az ÚRé legyen a dicsőség örökké, örvendezzen teremtményeiben az ÚR!

 

Préd 3:19 Az emberek fiainak sorsa hasonló az oktalan állat sorsához: ugyanúgy végzik. Éppúgy meghal az egyik, mint a másik, és ugyanaz az éltető lehelet van mindegyikben, az embernek pedig nincs nagyobb méltósága az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.

Préd 3:20 Mindegyik ugyanarra a helyre kerül: mindegyik porból való, és mindegyik porrá lesz.

Préd 3:21 Vajon ki tudhatja, hogy az ember lelke fölfelé száll-e, és az oktalan állat lelke a föld alá jut-e?

 

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy

te, hogy elítéled a felebarátodat?

 

Péld 21:2 Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója

az Úr.

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

 

Préd 9:12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert

semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová

menendő vagy.

 

A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt (Jób 26:5.)

 

Jób 26:5 A halottak (a holtak lelkei az árnyak) is megremegnek (megreszketnek) [tőle]; a vizek alatt levők és azok lakói is.

 

A Jób 26:5-ben a halottak szó helyén a Bibliában az eredeti szó: H7496  árnyakרָפָאִים‬ (ráp̄á'ím) - a holtak lelkei, árnyak - szó szerint: akik már alászálltak, megerőtlenedtek.

 

A H7496  a holtak lelkei, az árnyak kifejezést 8 helyen találhatjuk a Bibliában.

 

Számomra az eredeti héber szó megismerése után vált érthetővé a mondat. Hiszen a halottak, akik már nem léteznek, hogyan remeghetnének vagy reszkethetnének meg Isten előtt?

De így vált érthetővé az is, hogy visszaadja a föld a holtak lelkeit az árnyakat.

 

A Jézus szavai is csak így érthetőek, hiszen ha nincs pokol, akkor miért mondta, hogy nála vannak a pokol és a halál kulcsai.

 

Jel 1:17 Jézus mondja: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó

Jel 1:18 és az élő, pedig halott voltam, és íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai.

 

Ézs 26:19 Életre kelnek majd halottaid, és holttestük feltámad. Keljetek föl, és ujjongjatok mind, akik a porban nyugosztok! Mert világosság harmata a te harmatod, és a föld visszaadja az árnyakat!

 

Jel 20:11 És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra.

 

Jel 20:12 Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve; és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint.

 

Jel 20:13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint.

 

Jel 20:14 A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál, a tűz tava.

Jel 20:15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett.

 

Zsolt 88:11 Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak a holtak lelkei, az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.

Péld 2:18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az (élet nélkül valókhoz) a holtak lelkeihez, az árnyakhoz.

 

Péld 9:18 És az nem tudja, hogy ott (élet nélkül valók) a holtak lelkei, az árnyak vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

 

Péld 21:16 Az az ember, aki eltévelyedik az értelem útjáról, az (élet nélkül valók) a holtak lelkei, az árnyak (gyülekezetiben nyugszik) a holt lelkek közt fog megpihenni.

 

2Pét 2:9 Az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig megtartja (seol vagy pokol) az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek. (gyehenna)

 

 

Akik elkárhoznak, először 1000 évig a pokolban tűztől gyötrettetnek (az Isten

szentségének a tüzétől és nem fizikai tűztől) Zsid 12:29 a második feltámadásig.

Majd a második halál, a tűznek tavába kerülnek és meg fognak semmisülni.

 

Ézsaiás 30:33 és Jel 19:20 - Ez viszont hatalmas kénköves patak, ami már régóta készen várja a gonoszokat!

 

Jel 2:11 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz,

annak nem árt a második halál.

Jel 20:1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél van a mélységnek kulcsa,

és egy nagy lánc a kezében.

Jel 20:2 És megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és

megkötözi azt ezer esztendőre,

Jel 20:3 És a mélységbe veti őt, és bezárja azt és bepecsételi ő felette, hogy többé el

ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell neki oldoztatni egy

kevés időre.

 

Jel 20:4 És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel; és

[látám] azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten

beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették

annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer

esztendeig.

 

Jel 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer

esztendő. Ez az első feltámadás.

 

Jel 20:6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs

hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és

uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

Jel 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a

tűznek tava.

Jel 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába

vetteték.

Jel 21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz

nekem.

Jel 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és

paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak,

azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

Zsid 12:29 Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.

 

Ézs 33:14 Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat:

ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel

A gyehenna már régen készen van Ésaiás 30:33, és abban biztos lehetsz, hogy

minden perce egy örökkévalóságig fog tűnni!

 

Ésaiás 30:33 Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak

is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata

gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

 

Jel 19:20 És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat

tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik

 

imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.

 

 

 

A fenti döntés csak akkor illet téged, ha az ördöggel nem kötöttél szövetséget, és nem követtél el eddig halálos bűnt.

 

Ézs 28:15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk;…

Márk 3:28 Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer.

Márk 3:29 De aki a szent lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;

 

Ha nem tudod, hogy miről is van szó, akkor biztosan nem vonatkoznak a fentiek rád, mert az Isten a tudatlanság idejét elnézi, de ha szándékosan

az Isten akaratával szembeszállsz, akkor nincs kegyelem!

 

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztotta őt halottaiból - a fiát Jézust.


 

Először tudnunk kell, hogy kicsoda vagy micsoda a szent lélekmert a

Bibliában nincs szentháromság Isten, nins szent lélek Isten, de ugyanolyan rejtélyesen nem találhatjuk meg a Fiú Istent sem, és ez botrányos!

A kereszténység Isteneit nem találhatjuk meg, egyik forgalomba lévő Bibliában sem!


 

5Móz 32:37 Azt mondja: Hol vannak isteneik, a kőszikla, amelyben bizakodtak?

5Móz 32:39 Most lássátok meg, hogy én, csakis én vagyok egyedül, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebzek meg, és én gyógyítok, és nincs, aki megszabadítson a kezemből.


 

2Kor 4:1 Annak okáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el;

2Kor 4:2 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.

 

2Kor 4:3 Ha evangéliumunk mégis leplezett (nem érthető világosan), csak azoknak nem érthető, akik elvesznek.    

2Kor 4:4 Az ilyen hitetleneknek az e világ istene (Sátán-római pápaság)  elvakította értelmüket, hogy az  Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik.

2Kor 4:5 Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti  szolgátokat Jézus kedvéért.

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!

Az elfelejtett tízparancsolat

A leleplezett titok - Az igazság Istenről - A szentháromság leleplezése - David Clayton könyve


 

Mit is tudhatunk meg a Bibliából a lélekről:

Jézus a samáriai asszonynak a Jákob kútjánál ezt modta: 

 

Ján 4:23 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24 Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 

 

Ján 1:29 Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

 

Ján 1:30 Ő az, akiről ezt mondtam: Utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam.

Ján 1:31 És én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel (keresztelek) bemerítek, hogy megjelentsem Izráelnek.


 

Ján 1:32 János bizonyságot is tett: Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta.

Ján 1:33 És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel (kereszteljek) bemerítsek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel (keresztel) bemerít.

Ján 1:34 És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.


 

Most már tudjuk, hogy Ján 4:24 Az Isten lélek

Ján 1:34 Az Isten Fia Ján 1:32 akire lek leszállt az égből, és megnyugodott rajta Ján 1:33 ő az, aki Szentlélekkel (keresztel) helyesen bemerít.


 

A következő lépés, hogy megtudjuk azt mi is az Istenkáromlás, mert ugyanaz lesz a szent lélek káromlás is, mivel az Az Isten lélek:


 

Máté 9:2 És íme, hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.

Máté 9:3 Némely írástudó ekkor így szólt magában: Ez Istent káromolja.


 

Márk 2:3 És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek.

Márk 2:4 És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol Ő volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.


 

Márk 2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid.

Márk 2:6 Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodtak:

Márk 2:7 Hogyan mondhat ez ilyeneket? Hiszen ez istenkáromlás! Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül Isten?


 

Márk 2:9 Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?

Márk 2:10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:

Márk 2:11 Mondom neked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.

Márk 2:12 Az pedig azonnal fölkelt és felvette nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!


 

Mi is akkor az Istenkáromlás: Amikor egy ember azt mondja, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani!


 

Búcsúcédula – Wikipédia

A búcsúcédula a középkori római katolikus egyházban pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség volt. Ez mai napig működik – pénzért bűnbocsánat!

A pápai udvar az akkori világ egyik legjövedelmezőbb üzletévé változtatta az üdvösség árusítását.[1]


 

Most már értitek mi is az Istenkáromlás, mert ez biztosan szent lélek káromlás!


 

A katolikus egyház tanítása szerint a búcsú a bocsánatos bűnökért járó túlvilági büntetés (tisztítótűz) részleges vagy teljes elengedése.

A bűnök alóli feloldozást egyházi személy adhat, ha a hívő teljesítette az egyház által előírt bűnbánati cselekedeteket (gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat).

Ez utóbbi lehetőségből alakult ki a búcsújárás gyakorlata és a templomokhoz vagy más kegyhelyekhez kötődő búcsújáróhelyek.


 

Az egyházi személy ember és nem Isten! - Ez Istenkáromlás!

Máté 10:8 ... Ingyen vettétek, ingyen adjátok.


 

Simon aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét! Az egyházak és vallások ugyanezt teszik ma!


 

Apcs 8:5 Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust.


 

Apcs 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett.

Apcs 8:7 Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak (hitetlenek voltak), nagy hangon kiáltva kimentek; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyult.

Apcs 8:8 És nagy öröm volt abban a városban.

Apcs 8:9 Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét.

Apcs 8:10 Kicsinytől nagyig mindenki hallgatott rá, és azt mondták: Ez Isten hatalmasnak mondott ereje!


 

Apcs 8:11 Azért hallgattak rá, mert varázslásaival már jó ideje ámulatba ejtette őket.

Apcs 8:12 De miután hittek Fülöpnekaki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, férfiak és nők is (megkeresztelkedtek) víz alá bemerítettek.

Apcs 8:13 Maga Simon is hitt és megkeresztelkedett, majd Fülöp mellé szegődött. Amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, teljesen elámult.


 

Apcs 8:14 Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost,

Apcs 8:15 Akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak Szentlelket,

Apcs 8:16 Mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak (keresztelve) víz alá bemerítve az Úr Jézus nevére.


 

Apcs 8:17 Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a Szentlelket.


 

Apcs 8:18 Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik,

Apcs 8:19 És azt mondta: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, elnyerje a Szentlelket!

Apcs 8:20 De Péter azt mondta neki: A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzen megvehető!


 

Apcs 8:21 Nincs neked semmi részed vagy örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem igaz Isten előtt.

Apcs 8:22 Térj meg azért ebből a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved gondolatát,

Apcs 8:23 Mert látom, hogy a keserű irigység és álnokság (gonoszság kötelékeiben) fogságában vagy.


 

 

2Pét 2:1 De voltak hamis próféták is a nép között, ahogyan köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és megtagadva az Urat, aki megváltotta őket, magukra gyors pusztulást hoznak.

2Pét 2:2 Sokan követik az ő romlottságukat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját,

2Pét 2:3 titeket pedig kapzsiságukban kitalált beszédekkel becsapnak majd, de már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik.

2Pét 2:4 Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

2Pét 2:5 és a régi világot sem kímélte, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét, akit nyolcadmagával megőrzött, amikor özönvizet bocsátott az istentelenek világára.

2Pét 2:6 Sodoma és Gomora városait elhamvasztva pusztulásra ítélte, hogy példát állítson azoknak, akik majd istentelenkedni fognak.


 

2Pét 2:7 Megszabadította az igaz Lótot, aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt,

2Pét 2:8 mert ő, az igaz, közöttük lakott, s a gonosz cselekedeteket látva és hallva napról napra gyötörte igaz lelkét.


 

2Pét 2:9 Az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket (az Isten szerint élőket) a kísértésekből, a gonoszokat pedig megtartja az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek.

2Pét 2:10 Különösen azokat, akik a testi vágyaikat követve járnak, és az Úr hatalmát megvetik. Vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy az Isten dicsőségét és hatalmát káromolják,


 

2Pét 2:11 holott még az angyalok sem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet, pedig azok erőre és hatalomra nézve nagyobbak.

2Pét 2:12 De ezek – mint oktalan állatok, amelyek természetük szerint elejtésre és elpusztításra valók – azokat káromolják, amiket nem ismernek, és azoknak pusztulásával fognak elpusztulni,

 

 

Júd 1:10 Ezek pedig azt káromolják amit nem ismernek; azok meg, mint az oktalan állatok, amiket ösztönösen ismernek romlásukra válnak.


 

Júd 1:11 Jaj nekik, mert Káin (gonosz) útján járnak, haszonlesésből bérért Bálám tévedésébe esnek, és mint Kóré, halálukat lelik a lázadásban.

Júd 1:13 Tengernek megvadult habjai, a maguk rútságát tajtékozók (gyalázatukkal dicsekvők); tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.


 

Júd 1:14 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól fogva a hetedik volt: Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével,

Júd 1:15 hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelen tettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak.

 

Júd 1:16 Ezek zúgolódók, panaszkodók, siránkozók; vágyaik után járók, a maguk kívánságai szerint járók, szenvedélyeiktől vezettetve élnek, nagyképűek (gőgössek, az önző természetüknek élnek a hála és az alázat teljes hiánya), szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók, (hajbókolnak az embereknek, csak hogy hasznot húzzanak), és személyeket csodálnak haszonért.

 


 

5Móz 32:3 Az ÚR szentségét (tökéletességét, dicsőségét) hirdetem, 

magasztaljátok Istenünket!

5Móz 32:4 Kőszikla ő! Minden cselekedete tökéletes, mert minden útja igazságos. Hűséges Isten, nem csalárd, hanem igaz és egyenes ő.


 

5Móz 32:18 A Kősziklát, aki nemzett, elfelejtetted, megfeledkeztél Istenről, aki világra hozott.

5Móz 32:19 Látta ezt az ÚR, és megutálta bosszúságában fiait és leányait,

5Móz 32:20 És azt mondta: Elrejtem arcomat előlük, hadd látom, mi lesz a végük! Mert elzüllött nemzetség ez, olyan fiak, akikben nincs hűség.


 

5Móz 32:21 Azzal ingereltek ők, ami nem istenhiábavalóságaikkal bosszantottak engem. Én pedig azzal ingerlem őket, ami nem nép, bolond nemzettel bosszantom őket.

5Móz 32:22 Mert tűz lobban föl haragomban, és leég a Seol (pokol) fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.

5Móz 32:28 Mert tanács-vesztett nép ez, és nincs bennük értelem.


 

5Móz 32:29 Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végük!

5Móz 32:31 Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk, ellenségeink is megítélhetik.

5Móz 32:32 Mert az ő szőlőjük Sodoma szőlője és Gomora mezősége, bogyóik mérgesek, gerezdjeik keserűek.


 

5Móz 32:33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.

5Móz 32:35 Enyém a bosszúállás és a megtorlás, amikor lábuk megtántorodik. Mert közel van veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár.

5Móz 32:36 Mert megítéli népét az ÚR, és megkönyörül szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, és védett és védtelen odavan.

5Móz 32:37 Azt mondja: Hol vannak isteneik, a kőszikla, amelyben bizakodtak?

5Móz 32:39 Most lássátok meg, hogy én, csakis én vagyok egyedül, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebzek meg, és én gyógyítok, és nincs, aki megszabadítson a kezemből.


 

5Móz 32:40 Mert kezemet az égre fölemelem, és azt mondom: Én örökké élek!

5Móz 32:41 Ha megélesítem fényes kardomat, és ítéletre nyújtom ki kezemet, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlölőimnek.

5Móz 32:43 Ujjongjatok, ti, nemzetek, az ő népével! Mert megtorolja szolgái vérét, bosszút áll ellenségein, de földjének és népének megbocsát.


 


 

Akik elkárhoznak, először 1000 évig a pokolban tűztől gyötrettetnek (az Isten szentségének a tüzétől és nem fizikai tűztől) Zsid 12:29 a második feltámadásig.

Majd a második halál, a tűznek tavába kerül és meg fog semmisülni.  Ésaiás 30:33 Jel 19:20 - Ez viszont hatalmas kénköves patak, ami már régóta készen várja a gonoszokat!

Jel 2:11 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.


 

Jel 20:1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél van a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében.

Jel 20:2 És megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt ezer esztendőre,

Jel 20:3 És a mélységbe veti őt, és bezárja azt és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendőazután el kell neki oldoztatni egy kevés időre.


 

Jel 20:4 És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel; és [látám] azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.


 

Jel 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.


 

Jel 20:6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

Jel 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

Jel 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.


 

Jel 21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

Jel 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknakazoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

Zsid 12:29 Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.

Ézs 33:14 Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat:

ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel

 

A gyehenna már régen készen van Ésaiás 30:33, és abban biztos lehetsz, hogy minden perce egy örökkévalóságig fog tűnni!

 


 

Ésaiás 30:33 Mert készen van a szörnyű  tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

Jel 19:20 És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.

 

Péld 21:2 Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.


 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van.

Péld 21:16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.


 

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Préd 9:11 Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napjaiban, amelyeket [Isten] adott neked a nap alatt,

a te hiábavalóságodnak minden napjaiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálódol a nap alatt.

Préd 9:12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

 

Préd 9:13 Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek.

Préd 9:14 Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak

a tőrben, miképpen ezek, azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljő reájuk hirtelenséggel.

 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

 

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 9:19 Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

Zsolt 9:20 Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!

Zsolt 9:21 Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

 

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad és megőrizd; mert ez az embernek fődolga!

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

 

Júd 1:18 Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódókakik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.

Júd 1:19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen [megszentelt] Lélek.

 

 

Péld 10:24 Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz.

Péld 10:25 Amint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.

Péld 11:6 Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket; de az ő kívánságokban fogatnak meg a hitetlenek.

 

Jak 1:15 Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

 

Péld 11:7 Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.

Péld 11:8 Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.

 

 

Préd 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben.

Préd 1:13 És adtam az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.

 

Préd 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!

 

Préd 2:8 Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nekem; öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben.

Préd 2:9 Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat; szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és asszonyokat.

 

Préd 2:10 És naggyá lettem és megnövekedtemindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben; az én bölcsességem is helyén volt.

 

Préd 2:11 Valamit kívánnak vala az én szemeim: meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkám[mal gyűjtött jók]ban; mivelhogy ez volt az én részem minden én munkáimból.

Préd 2:12 És tekintettem minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradsággal végeztem vala; és íme, az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt!

 

Préd 2:13 Azért fordulék én, hogy lássak bölcsességet és bolondságot és esztelenséget, az az hogy mit [cselekesz]nek az emberek, akik a király után következnek: azt, amit régen cselekedtek.

Préd 2:14 És látám, hogy hasznosabb a bölcsesség a bolondságnál, miképpen hasznosabb a világosság a sötétségnél.

 

Préd 2:15 A bölcsnek szemei [vannak] a fejében; a bolond pedig sötétben jár; de ugyan én megismerém, hogy ugyanazon egy végük lesz mindezeknek.

 

 

Préd 2:27 Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott [Isten] bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és az elmének gyötrelme!

 

Hab 2:13 Avagy íme, nem a Seregek Urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?

Igazság szerint mindenki fél, fél a haláltól (Zsid 2.15) és attól, ami azután következik (Zsid 9.27).

 

 

Zsid 2:14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Zsid 2:15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.

 

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 

 A Biblia szerint egyetlen út van, amely szabadulást hoz (Jn 14.6). Jézus egyértelműen kijelenti, az ember számára két választási lehetőség van : élet vagy halál; menny vagy pokol (Mt 7.13-14)! 

 

Tehát a Biblia szerint a test halálával nem ér véget az emberi lét. Örök életünk van, amit Istennel is eltölthetünk, de amennyiben az Istentől kapott választási lehetőségünkkel nem,- vagy rosszul élünk, a pokol valósága vár ránk.

 

Péld 14:12 Van olyan út, amely helyesnek (igaznak) látszik az ember előtt, de végül halálra vezet.

 

Ján 14:6 Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem csakis én általam.

 

 

Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.


 

Talán sokan emlékszünk hosszú téli estékre, amint gyermekként szüleink, nagyszüleink meséit hallgattuk. Kicsikként megijedtünk, amikor patás ördögökről hallottunk, akik óriási kondérokban főzték a gonoszokat.

 

Ma már csak mosolygunk, amiért akkor a paplan alá bújtunk félelmünkben. 
Valóban csak mese lenne a pokol létezése, vagy felnőttként is van miért aggódnunk?

                                            

 

 

 

                                    I. A Seol (pokol)

    

 

A Seol nem más, mint a pokol, a halottak birodalma, amely a kárhozatra váró lelkek (árnyak) átmeneti tárolóhelye az ítéletig.

 

Ez egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen. A szó az Ószövetségben 63-szor fordul elő. 

 

Alábbi fő kijelentések, amiket a Bibliából megtudhatunk róla:

 

Nagyon mélyen, a Föld belsejében van
(Példabeszédek 15:24., Ésaiás 14:9., 4. Mózes 16:30.)

 

 

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

Ézs 14:9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről (méltó helyükről) a népek minden királyait;

4Móz 16:30 Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.

 

4Móz 16:31 És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattuk.

4Móz 16:32 És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat.

4Móz 16:33 És alászállának azok és mindaz, ami az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.

 

 

A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt (Jób 26:5.)

 

Jób 26:5 A halottak is megremegnek [tőle]; a vizek alatt levők és azok lakói is.

Luk 16:22 Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám keblébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.

 

Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.

 

Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. - fájdalmat érez, szenved, gyötrődik!

 

 

A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből az Igéből is az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van.

 

Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot (Lukács 16:22-24.), hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében.

Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett.

 

Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett. És persze azért kellett megkérnie mivel ő nem tudott odamenni.

 

Most az Úrra hoznék szégyent, ha nem állnánk meg egy kicsit, és nem vizsgálnánk meg a gazdag ember és Lázár történetét. Mert nagyon fontos megértenünk, hogy ez a történet milyen kétségtelen tanulságokat tartalmaz nekünk, akik minden kétséget kizáróan hiszünk az Úr Igéjében.

 

Kezdjük először is azzal, hogy a halálunk után csak a pokolba vagy az Új Szövetségben már a mennybe kerülhetünk halálunk után, és ezt már senki nem tudja megváltoztatni!

Mert ez a mi döntésünk volt, ha nem éltünk az Isten kegyelmi ajándékával, azért senki mást nem okolhatunk, ha odakerültünk!

 

A katolikus egyház purgatórium vagy tisztítótűz meséjének, ha akartok itt utánanézhettek, mert semmi köze nincs a Bibliához és Istenhez.

 

A purgatórium tanának történelmi és bibliai cáfolata

 

 

A másik nagyon fontos, hogy megnézzük azt minden kétséget kizáróan, hogy ez csak egy példázat volt Jézus részéről vagy ez egy valós történet, amit elmondott.

 

Mert csak konkrét embereket (személyeket) lehet néven nevezni, mint például Lázárt. És Jézus néven nevezte, mert ezt mondta szó szerint, hogy:

 

Luk 16:19 Volt pedig egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és mindennap nagy lakomát szerzett.

Luk 16:20 És volt egy Lázár nevű koldus, aki fekélyekkel tele ott feküdt a kapuja előtt,

 

Nézzük meg néhány példázatot mindjárt a fejezet elején a példázat a hamis sáfárról, és nézzük meg, hogy néven nevezi-e a példázatban szereplőket Jézus:

 

Luk 16:1 Majd azt mondta tanítványainak: Volt egy gazdag ember, és volt annak egy sáfára, akit bevádoltak nála, hogy eltékozolja vagyonát.

Luk 16:2 Előhívatta azért, és azt mondta neki: Mit hallok felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben nem lehetsz tovább sáfár!

 

Luk 16:8 És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.

Luk 16:9 Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon (e világon) hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
 

Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.

 

Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak; és csúfolták őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

Luk 16:16 A törvény és a próféták [Alámerítő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

 

Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

 

 

Példázat a tékozló fiúról:

 

Luk 15:11 Majd pedig ezt mondta: Egy embernek volt két fia,

Luk 15:12 és az ifjabbik azt mondta az apjánakApám, add ki a vagyonból a rám eső részt! Ő pedig megosztotta köztük a vagyont.

 

Luk 15:13 Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt.

Luk 15:14 Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett.

Luk 15:18 Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: Apámvétkeztem az ég ellen és teellened,

Luk 15:19 és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz; tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy.

 

Példázat a szőlőmunkásokról:

 

Máté 20:1 Mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe.

Máté 20:2 Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, és elküldte őket a szőlőjébe.

Máté 20:3 Amikor három óra tájban megint kiment, látott másokat is tétlenül álldogálni a piacon.

 

Máté 20:6 Tizenegy óra körül is kiment, és talált némelyeket, akik ott ácsorogtak, és azt mondta nekik: Miért álltok itt egész nap tétlenül?

Máté 20:7 Azt válaszolták: Mert senki sem fogadott fel minket. Akkor menjetek el ti is a szőlőbe – mondta nekik.

 

Máté 20:8 Amikor pedig beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki bérüket, az utolsókon kezdve mind az elsőkig.

Máté 20:9 Akkor előjöttek a délután öt óraiak, és fejenként egy-egy dénárt kaptak.

Máté 20:10 Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is fejenként egy-egy dénárt kaptak.

 

Máté 20:11 Ahogy megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen.

Máté 20:12 Azt mondták: Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk és hőségét szenvedtük.

Máté 20:13 Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok igazságtalanul veled. Hát nem egy dénárban egyeztél meg velem?

 

Máté 20:14 Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.

Máté 20:15 Hát nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?

 

 

Máté 20:16 Így lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók.

 

Csodálatosak ezek a példázatok, de remélem ti is meggyőződtetek arról, hogy a gazdagot Jézus illemből nem nevezte meg, de éppen a Lázár tulajdonneve miatt lett ez egy igazi történet.

 

És még egy érdekesség, amely szintén hihetetlen, hogy Lázár, G2976

(ὁ Λάζαρος, -ου (ho Ladzarosz, -u) 1) Lázár, héber eredetű tulajdonnév, az Eleázár név rövid formája, jelentéseakit isten megsegít. - hát nem csodálatos!

 

 

 

 

Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
Jel 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.


 

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!

 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a „Vicarius Christi” „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti, hogy „Antikrisztus”.   
                      
 
 
Ne feledjétek - Aki a szeretö és igazságos Isten törvényét képes meghamisítani , az hazug és minden gonoszságra képes, a félelem és a gyűlölet irányítja minden cselekedetét és gondolatát!


Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

 

Fil 2:1 Ha annak okáért [helye van] Krisztusban az intésnek, ha [helye van] a szeretet vigasztalásának, ha [helye van] a Lélekben való közösségnek, ha [helye van] a szívnek és könyörületességnek,
Fil 2:2 Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Fil 2:3 Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Fil 2:4 Ne nézze ki-ki a maga [hasznát], hanem mindenki a másokét is.
Fil 2:5 Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
Fil 2:6 Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,
Fil 2:7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
Fil 2:8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Fil 2:9 Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza neki oly nevet, amely minden név fölött való;
Fil 2:10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Fil 2:11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Fil 2:12 Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket;
Fil 2:13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Fil 2:14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
Fil 2:15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil 2:16 Életnek beszédét tartván eléjük; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
Fil 2:17 De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, [mégis] örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal;
Fil 2:18 Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem.
 

Zsolt 48:15 Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, Ő vezet minket mindhalálig!

 

Az örökkévaló Ige testté lett:

 

Ján 1:1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

Ján 1:2 Ez kezdetben az Istennél vala.

Ján 1:3 Minden Ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

Ján 1:4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

Ján 1:5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Ján 1:9 Az igazi világosság eljött volt [már] a világba, amely megvilágosít minden embert.

Ján 1:10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

Ján 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.

Ján 1:12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Ján 1:13 Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. 

(azok akik befogadják és engedelmeskednek az Isten beszédének és akaratának - a Szent Írásban foglaltaknak)

 

Ján 1:14 Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Ján 1:15 János bizonyságot tett róla, és így kiáltott: Ő az, akiről megmondtam: Utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam.
Ján 1:16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
Ján 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
Ján 1:18 Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
 
Ján 1:23 Erre azt mondta: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta.

 

Ján 17:14 Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

Ján 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Ján 17:16 Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

Ján 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

 

Jer 29:11 Mert tudom az én gondolataimat (terveimet), amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. (ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek)
Jer 29:12 Akkor majd segítségül hívtok engem, és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket.
Jer 29:13 Kerestek majd engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

Ján 14:27 Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.

 
 

Halálról, pokolról, gyehennáról tanítás, kattints a képre

 

A szenvedésben a Krisztuskövető az Istent dicsőítse:

 

1Pét 4:1 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől,

1Pét 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

1Pét 4:3 Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.

1Pét 4:4 Ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.

1Pét 4:5 Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.

1Pét 4:6 Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

1Pét 4:7 A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

1Pét 4:8 Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.

1Pét 4:9 [Legyetek] egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.

1Pét 4:10 Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, [úgy] sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;

1Pét 4:11 Ha valaki szól, mintegy Isten igéit [szólja]: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel [szolgáljon], amelyet Isten ad: hogy mindenben dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

1Pét 4:12 Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;

1Pét 4:13 Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.

1Pét 4:14 Boldogok [vagytok], ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.

1Pét 4:15 Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó:

1Pét 4:16 Ha pedig mint Krisztuskövető [szenved], ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.

1Pét 4:17 Mert [itt] az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?

1Pét 4:18 És ha az igaz [is] alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?

1Pét 4:19 Annak okáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják [neki] lelküket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.

 

Az egymásért való imádkozás ereje:

 

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

1Ján 5:15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle.

1Ján 5:16 Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, [de] nem halálos bűnt, könyörögjön, és [az] [Isten] életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.

1Ján 5:17 Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn [is].

1Ján 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

1Ján 5:20 De tudjuk [azt is], hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

1Ján 5:21 Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!

 

Jézus feddi a farizeusokat a Szentlélek elleni káromlásért:

 

Márk 3:28 Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak:

Márk 3:29 De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;

Márk 3:30 Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.

 

Máté 12:30 Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol.

Máté 12:31 Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.

Máté 12:32 Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.

Máté 12:33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

Máté 12:34 Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

Máté 12:35 A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

Máté 12:36 De mondom nektek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

Máté 12:37 Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak.

 

 

A Szent Lélek káromlásról, kattints a képre.

    

 

1Ján 2:18 Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

 

 

Az Úr eljövetelének, és a világ végének bizonyossága:

 

2Pét 3:3 Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak,

2Pét 3:4 És ezt mondják: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.

2Pét 3:5 Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;

2Pét 3:6 Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:

2Pét 3:7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

2Pét 3:9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

2Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

   

 

Arra való méltó elkészülés:

 

2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben,

2Pét 3:12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

2Pét 3:14 Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

2Pét 3:15 És a mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint.

2Pét 3:16 Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére.

2Pét 3:17 Ti azért szeretteim előre tudván [ezt], őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;

2Pét 3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki [legyen] dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

 

Zsolt 37:22 Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:34 Várjad az Urat, őrizd meg az Ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok.

 

Ézs 24:1 Íme az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!

Ézs 24:2 S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez;

Ézs 24:3 Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.

Ézs 24:4 Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.

Ézs 24:5 A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.

Ézs 24:6 Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.

 

Ézs 24:17 Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója!

Ézs 24:18 És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és aki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.

Ézs 24:19 Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld;

Ézs 24:20 Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!

Ézs 24:21 És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:

Ézs 24:22 És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak.

Ézs 24:23 És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.
 
 

Ézs 2:6 Mert elhagytad, [Uram], a Te népedet, Jákób házát; mivel telve vannak napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;

Ézs 2:8 Tele van országuk bálványokkal (szobrokkal, képekkel, templomokkal, bazilikákkal, kápolnákkal, búcsújáró helyekkel, ereklyékkel, stb.), és kezük alkotásai előtt hajolnak meg, azok előtt, amiket ujjaik alkottak.

Ézs 2:12 Mert eljön a Seregek URának napja mindenki ellen, aki kevély, és magát nagyra tartja, mindenki ellen, aki magát kiemeli, és megalázza őket.
Ézs 2:17 És [porba] hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.
Ézs 2:18 És a bálványokat teljességgel elveszti.
Ézs 2:19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
Ézs 2:20 Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, amiket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,


 

Ézs 3:1 Ne bízzatok hát az emberben, akinek csak egy lehelet van az orrában, mert ugyan mire becsülhető ő?

Ézs 3:5 És adok nekik gyerkőcöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtuk. (nincs bennük értelem!)
Ézs 3:6 És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;

Ézs 3:10 Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, bűneikkel Szodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelküknek! mert maguk szereztek maguknak gonoszt.

Büszkén hirdetik Istenkáromló hazugságaikat a "védjük meg a jogállamot az alkotmányos rendet, a demokráciát, a zsidó-keresztény hagyományt és kultúrát", és nem szégyenkeznek a föld megmentését hirdetni. Magukat bölcsnek tartván hazug fejlődéselméletet, növekedést és az evolúciós fejlődést hirdetnek és tanítanak stb.

Ézs 3:13 Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta. Én népem! A te vezéreid hitetők (félrevezetnek).  Vezetőid tévútra visznek, és lépteid útját megzavarják.

 

 

Sof 1:2 Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr.

Sof 1:3 Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr.

Sof 1:4 És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;

Sof 1:5 Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak; és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is;

Sof 1:6 Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felőle.

Sof 1:7 Hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait.

Sof 1:8 És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek.

Sof 1:9 És megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál ama napon, akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uruknak házát.

Sof 1:10 És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltó szózat a hal-kaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felől.

Sof 1:12 És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.

Sof 1:14 Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős [is].

Sof 1:15 Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja.

Sof 1:16 Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!

 

Sof 1:17 És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint szemét.

Sof 1:18 Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján,

és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.

Sof 2:1 Térjetek eszetekre, s eszméljetek fel, ti, arcátlan nemzet,

Sof 2:2 Mielőtt szülne a végzés (mint a polyva száll tova az a nap!); míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja!

Sof 2:3 Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!

Sof 3:3 Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este [járó] farkasok, nem hagynak reggelre a csonton.

Sof 3:4 Prófétái hivalkodók, hitető férfiak; papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen.

Sof 3:5 Az Úr igaz őbenne, nem cselekszik hamisságot; reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét; nem mulasztja el:

de nem ismeri a szégyent a gonosz!

 

Sof 3:7 Mondtam: Csak félj engem, vedd fel a fenyítéket (akkor nem irtatott volna ki lakhelye; mindaz, amit felőle végeztem): mégis mihelyt felvirradtak, rosszra indították minden cselekedetüket.

Sof 3:8 Azért várjatok rám, azt mondja az Úr, míg prédára kelek; mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, hogy összeszedem az országokat,

hogy kiöntsem rájuk búsulásomat, haragomnak egész hevét, mert gerjedezésem tüzében emésztetik meg az egész föld!

Sof 3:9 Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt.

Sof 3:12 És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében.

Sof 3:13 Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak és nem lesz aki felrettentse [őket].

Sof 3:18 Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik közüled valók; gyalázat terhe van rajtuk.

Sof 3:19 Íme, én elbánok minden te nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híresekké és nevesekké teszem őket az ő gyalázatuknak egész földén.

Sof 3:20 Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr.

 

 

1Kor 1:18 Mert a Krisztusról való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

1Kor 2:5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1Kor 2:6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;


1Ján 4:1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

1Ján 4:6 Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.

Jer 51:6 Fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki érdem szerint.

 

 

Jer 17:5 Ezt mondja az Örökkévaló Úr: Átkozott az aki halandóban bízik, és emberi erőre támaszkodik, kinek szíve az Örökkévalótól elfordul!

Jer 17:7 Áldott aki az Örökkévalóban bízik, és akinek reménye és bizodalma az Örökkévaló Úr!

Ján 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

 

Máté 22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Ézs 8:20 Az Örökkévaló tanítására és bizonyságtételére hallgassatok! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala.

 

 

Máté 20:25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik rajtatok.
Máté 20:26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Máté 20:27 Az aki első akar lenni, legyen a szolgátok.
Máté 20:28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.
Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

Luk 16:16 A törvény és a próféták [Alámerítő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

 

 

Ján 5:21 Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít.
Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
Ján 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.
Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
Ján 5:25 Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.
Ján 5:26 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:
Ján 5:27 És hatalmat ada neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

 

 

 

Jel 1:1 Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet adott neki az Isten , hogy szolgáinak (rabszolga - Urának tulajdona, nem szabad ember) megmutassa mindazt, amiknek meg kell történniük hamar [Dán 2,28-29]. Ő pedig elküldte az angyalát, és megjelentette szolgájának, Jánosnak.
Jel 1:2  Aki bizonyságot (tanúságot) tett az Isten beszédéről (igéjéről) és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindarról, amit látott.
Jel 1:3  Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak (próféciának) beszédeit (igéit), és megtartják mindazt, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van!
Jel 1:4  János a hét eklézsiának - kihívottak közösségének (gyülekezetnek), amelyek Ázsiában vannak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van.
Jel 1:5  És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme [Zsolt 89,38. 28]. Annak aki szeretett minket és megszabadított bennünket a mi bűneinktől [Zsolt 130,8] a saját vére által.
Jel 1:6  És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: övé a dicsőség és az uralom mind örökkön örökké! Ámen.
Jel 1:7  Íme, eljő a felhőkön [Dán 7,13], és minden szem meglátja őt , és akik őt általszegezték (halálra adták) is, és siratja őt a föld minden nemzetsége [Zak 12,10]. Igen! Ámen.
Jel 1:8  Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

 

 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

2Thess 2:10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

 

Jel 13:2 És e fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

 

Jel 12:9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

 

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követé] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

 

 
Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.

Jel 17:2 Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. 

Jel 14:9 És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

Jel 14:10 Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;

Jel 14:11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

 

 

Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
Jel 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

 

Dán 7:23 Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

Dán 8:23  És ezek országai után (uralmuk végén), amikor teljessé válik a gonoszság, egy ravasz és cselszövő (kemény orcájú, ravaszságokhoz értő) király támad .
Dán 8:24 Nagy hatalma lesz, bár nem a maga erejéből (hatalmát az ördögtől kapja). Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár és cselekszik, és elpusztítja (irtja) a hatalmasokat (erőseket) és a szentek népét.

Dán 8:25 És a maga eszén [jár], és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében (ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést), és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad. (Akkor utoléri a vég), mert nem emberi kéz által rontatik meg.

 

Ézs 33:1 Jaj neked pusztító és el nem pusztított, te csalárd, akit még meg nem csaltak! Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztíttatni; ha készen leszel csalárdságoddal, téged fognak megcsalni.

 

Dán 7:26 De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.
Dán 7:27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik.

 

 

A 144 000 a Sionon - Akik üdvösséget és örök életet nyernek (a nagy sokaság Jel 7:9-17):
 

Jel 14:1 És látám, és íme egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

Jel 14:2 És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala;

Jel 14:3 És énekelnek vala mintegy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

Jel 14:5 És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek.

 

 https://www.elokovek.hu/pokol.php

 

Pokol

A Seolról (pokol) és a Gyehennáról (tűznek tava)

 

Előszó

 

Az ember életének egyik fő kérdése, tényleg ennyi-e az élet, amit itt a Földön küszködünk? Mi értelme az ember létezésének? Salamon a Prédikátor könyvében hiábavalóságnak nevezi a nap alatt eltöltött éveinket. Valóban így lenne? Minden hiábavalóság?  Mit tudhatunk meg a Szent Írásból a halálunk utáni időszakról? 

Mire végére jutsz a bejegyzésnek, te magad is meggyőződhetsz arról, hogy örök életed van.

Itt a Földön kell eldöntened, hogy a mennyben (új Földön) vagy a pokolban (tűznek tavában) folytatod a halálod után.

A fenti döntés csak akkor illet téged, ha az ördöggel nem kötöttél szövetséget, és nem követtél el eddig halálos bűnt. 

Ézs 28:15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk;...

Márk 3:29 De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;

Akik elkárhoznak, először 1000 évig a pokolban tűztől (nem fizikai tűztől, hanem Isten szentségének tüzétől) gyötrettetnek a második feltámadásig. Majd a második halál, a tűznek tavába kerül és meg fog semmisülni. 

De az ítélet azért lesz, hogy a testben szólt, és cselekedett dolgokért a teljes megsemmisülés előtt milyen hosszan, és mennyit kell szenvednie. A Babilon leomlásánál még ez életben meg kell kettőzni a büntetést, amennyire dobzódott két annyival fizessetek neki. A szellemvilágban a büntetés kétszer annyi, így az ítélet is várhatóan kétszer annyit fog kimérni a gonoszokra. A gyehenna már régen készen van, és abban biztos lehetsz, hogy minden perce egy örökkévalóságig fog tűnni.

 

 

Péld 21:2 Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.

Péld 21:16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.

Préd 9:11 Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napjaiban, amelyeket [Isten] adott neked a nap alatt, a te hiábavalóságodnak minden napjaiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálódol a nap alatt.

Préd 9:12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

Préd 9:13 Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek.

Préd 9:14 Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek, azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljő reájuk hirtelenséggel.

 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

 

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 9:19 Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

Zsolt 9:20 Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!

Zsolt 9:21 Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

 

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad és megőrizd; mert ez az embernek fődolga!

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

 

Préd 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben.

Préd 1:13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsenaló tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.

Préd 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!

Préd 2:8 Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nekem; öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben.

Préd 2:9 Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat; szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és asszonyokat.

Préd 2:10 És naggyá levék és megnevekedém mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben; az én bölcsességem is helyén volt.

Préd 2:11 Valamit kívánnak vala az én szemeim: meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkám[mal gyűjtött jók]ban; mivelhogy ez volt az én részem minden én munkáimból.

Préd 2:12 És tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradsággal végeztem vala; és íme, az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt!

  Préd 2:13 Azért fordulék én, hogy lássak bölcsességet és bolondságot és esztelenséget, az az hogy mit [cselekesz]nek az emberek, akik a király után következnek: azt, amit régen cselekedtek.

Préd 2:14 És látám, hogy hasznosabb a bölcsesség a bolondságnál, miképpen hasznosabb a világosság a sötétségnél.

Préd 2:15 A bölcsnek szemei [vannak] a fejében; a bolond pedig sötétben jár; de ugyan én megismerém, hogy ugyanazon egy végük lesz mindezeknek.

Préd 2:27 Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott [Isten] bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és az elmének gyötrelme!

Hab 2:13 Avagy íme, nem a Seregek Urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?

 

Igazság szerint mindenki fél, fél a haláltól (Zsid 2.15) és attól, ami azután következik (Zsid 9.27).

 

Zsid 2:14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Zsid 2:15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

Zsid 9:27 És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 

 A Biblia szerint egyetlen út van, amely szabadulást hoz (Jn 14.6). Jézus egy értelműen kijelenti, az ember számára két választási lehetőség van : élet vagy halál; menny vagy pokol (Mt 7.13-14)!  Tehát a Biblia szerint a test halálával nem ér véget az emberi lét. Örök életünk van, amit Istennel is eltölthetünk, de amennyiben az Istentől kapott választási lehetőségünkkel nem,- vagy rosszul élünk, a pokol valósága vár ránk.

 

Ján 14:6 Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.


Talán sokan emlékszünk hosszú téli estékre, amint gyermekként szüleink, nagyszüleink meséit hallgattuk. Kicsikként megijedtünk, amikor patás ördögökről hallottunk, akik óriási kondérokban főzték a gonoszokat. Ma már csak mosolygunk, amiért akkor a paplan alá bújtunk félelmünkben. 
Valóban csak mese lenne a pokol létezése, vagy felnőttként is van miért aggódnunk?

 

 

I. A Seol (pokol)

 

A Seol nem más, mint a pokol, a halottak birodalma, amely a kárhozatra váró lelkek (árnyak) átmeneti tárolóhelye az ítéletig.


Ez egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen. A szó az Ószövetségben 63-szor fordul elő. 

 

Alábbi fő kijelentések, amiket a Bibliából megtudhatunk róla:

 •  
 • Nagyon mélyen, a Föld belsejében van
  (Példabeszédek 15:24., Ésaiás 14:9., 4. Mózes 16:30.)

 

 

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

Ézs 14:9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden királyait;

4Móz 16:30 Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.

4Móz 16:31 És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattuk.

4Móz 16:32 És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat.

4Móz 16:33 És alászállának azok és mindaz, ami az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.

 

 

 • A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt (Jób 26:5.)
 
 
 • Jób 26:5 A halottak is megremegnek [tőle]; a vizek alatt levők és azok lakói is.

  Luk 16:22 Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám keblébemeghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.

  Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.

  Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

 
 
 • A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből az Igéből is az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van. Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot (Lukács 16:22-24.), hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében. Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett. Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett.
 
 
 
 
 • Az Ószövetségben mind az igaz, mind a gonosz emberek a haláluk után oda jutottak(1. Mózes 37:35., 1. Mózes 44:29., 4. Mózes 16:33.)
 
 

1Móz 37:35 Felkelének pedig minden ő fiai, és minden ő leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akara vigasztalódni, hanem monda: Sírva megyek fiamhoz a sírba; és siratá őt az atyja.

1Móz 44:29 Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni, akkor az én ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a koporsóba.

4Móz 16:33 És alászállának azok és mindaz, ami az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.

 
 
 • Az Ószövetség idején az igazak sem mehettek fel a mennybe, Isten jelenlétébe. Ezért az alvilágban, a Seolban kaptak egy helyet, ez azonban nem a szenvedés helye volt. Ezt az Újszövetség Ábrahám kebelének hívja (Lukács 16:19-31.)
 
 
 • Luk 16:19 Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:

  Luk 16:20 És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.

  Luk 16:21 És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.

  Luk 16:22 Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám keblébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.

  Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.

  Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

  Luk 16:25 Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.

  Luk 16:26 És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.

  Luk 16:27 Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;

  Luk 16:28 Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.

  Luk 16:29 Monda neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.

  Luk 16:30 Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!

  Luk 16:31 Ő pedig monda neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

 •  

 •      Ábrahám kebele és a Seol büntető-részlegei között tehát egy nagy szakadék van. Mindhárom szereplője a történetnek megismerte egymást, tehát nem személytelen árnyak vannak a Seolban, hanem az emberek lelkei felismerhetőek. A gonoszok lelkei a Seolban szenvednek, Isten szentségének tüzétől "égnek" (nem fizikai tűztől) gyötrettetnek, míg az igazak lelkei Ábrahám kebelében nem. A gazdag ember látta, hogy Lázár jól érzi magát, és azt kérte, hogy csak az ujja hegyét hadd mártsa a vízbe, és azzal hűsítse meg a nyelvét. De még ez sem adatik meg egy Seolban levő elkárhozott embernek. 
  A földi eseményekre emlékeznek a Seol lakói is, ezért mondta Ábrahám a gazdag embernek: Fiam, emlékezzél meg...
 
 •  
 •  
 • A Seol szó is két valóságot jelent:

a) Seol, pokol, mint földrajzi hely
b) Seol, pokol, mint gonosz angyal
(Jelenések. 6:8., Jelenések 20:13-14.) 

 

Jel 6:8 És látám, és íme egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Az utolsó ítélet

Jel 20:11 És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték.

Jel 20:12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek [könyve]; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. 

Jel 20:13 És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.

Jel 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

Jel 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

 


A Seol (pokol) és a Halál, személyek. Seol gonosz angyal felelős a Seol földrajzi helyért. A gonosz angyal nevéről nevezték el a földrajzi helyet. Ők Sátán megbízottjai, szolgái. A Seol és a Halál között szoros együttműködés van (Zsoltárok 55:16., Jelenések 6:8.) 

 

Zsolt 55:16 A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, keblükben.

Jel 6:8 És látám, és íme egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.


Ezek az Igék megmutatják, hogy hogyan megy le valaki a Seolba: először jön a Halál, körülveszi a bűnös embert, majd miután elvette a szellemét, Seol átveszi azt és  leviszi a Seolba. (Halál és Seol közötti együttműködést mutatják még a következő igék is: Zsoltárok 89:49. és 116:3.; Ésaiás 38:18.; Hóseás 13:14.

 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 116:3 Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.

Ézs 38:15 Mit mondjak? hogy szólott nekem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!

Ézs 38:16 Oh Uram! ezek által él [minden]! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!

Ézs 38:17 Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!

Ézs 38:18 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!

Hós 13:1 Efraim szólott volt, rettegés: naggyá lett Izraelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.

Hós 13:2 Most is többítik bűneiket és csinálnak maguknak öntött képeket az ő ezüstjükből, bálványokat az ő eszük szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk mondják: Emberek, akik áldoznak, borjúkat csókolnak!

Hós 13:3 Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő és mint a harmat, amely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva és mint a kéménynek füstje.

Hós 13:4 Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Egyiptom földétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kívülem, és rajtam kívül nincs [más] szabadító!

Hós 13:14 Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

 

 

 

 • A Seolban az embereknek nem a teste van, hanem a lelke, árnya (refaim = árnyak) (Ésaiás 14:9. és 26:19.: Ez lesz az (első) feltámadás, Jézus visszajövetelekor. Zsoltárok 88:11., Példabeszédek 2:18., Példabeszédek 21:16.)
 

Ézs 14:9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden királyait;

Ézs 26:19 Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

Zsolt 88:11 Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.

Péld 2:18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.

Péld 2:19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek utait.

Péld 2:20 Hogy járj a jóknak útjukon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.

Péld 2:21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.

Péld 2:22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.

Péld 21:16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.

 
 
 
 • Minden halott a Seol (gonosz angyal) kezében van (Zsoltárok 89:49. és 49:16., Jób 7:9.) 
 
 
Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Jób 7:9 A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a [sír]ba, nem jő fel [többé].

 
 
A Seol hatalmában tartja a nála levő embereket, senki sem tud onnét magától, saját akaratból feljönni. A Sátán, a Halál és a Seol uralkodtak a földön levő embereken is. De Isten megváltoztatta a helyzetet (Hóseás 13:14.):Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a Sátánt, a Halált és a Seolt, megváltotta és megszabadította tőlük az embereket, és átvette ott is a hatalmat (Jelenések 1:18). De az Ószövetség idején még más volt a helyzet.
 
 

Hós 13:14 Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

Jel 1:18 És az Élő; pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

 

 

 • Egész városok, sőt nemzetek vannak a Seolban, minden nemzetnek megvan a maga része
  (Ezékiel 32:22-23., Zsoltárok 9:18., Máté 11:23.)
 
 

Ez 32:22 Itt van Assúr és egész sokasága, körülte sírjai, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el,

Ez 32:23 Akinek sírjai a sírgödör legmélyén vannak és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölettek, fegyver miatt elestek, kik félelmére valának az élők földjének.

Ez 32:24 Itt van Elám és egész sokasága az ő sírja körül, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak körülmetéletlenül a mélységek országába, kik félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak.

Ez 32:25 A megölettek között vetettek neki ágyat minden sokaságával, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak; a megölettek közé vetették őket!

Ez 32:26 Itt van Mések-Tubál és minden sokasága, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének.

Ez 32:27 És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik elestek a körülmetéletlenek közül, kik hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba s kiknek az ő fegyvereiket fejük alá tették; mert lőn az ő vétkük csontjaikon, mivelhogy félelmére [valának] a vitézeknek az élők földjén.

Ez 32:28 Te is a körülmetéletlenek közt rontatol meg, és fekszel a fegyverrel megölettek mellett.

Ez 32:29 Itt van Edom királyaival és minden fejedelmével, kik vettettek erősségükben a fegyverrel megöltekhez, ők a körülmetéletlenekkel feküsznek s azokkal, akik sírgödörbe szálltak.

Ez 32:30 Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, és minden sidoni, akik alászálltak a megölettekkel, rettenetes voltukban, erősségükben megszégyenülve; és feküsznek körülmetéletlenül a fegyverrel megölettek mellett, és viselik gyalázatukat a sírgödörbe szálltak között.

Ez 32:31 Ezeket látni fogja a fáraó, és megvigasztalódik minden sokasága felől; fegyverrel ölettek meg a fáraó és minden ő serege, ezt mondja az Úr Isten,

Ez 32:32 Mert félelmére adtam őt az élők földjének; ezért ott vetnek ágyat neki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a fáraónak és minden sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.

Zsolt 9:13 Mert számon kéri a [kiontott] vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.

Zsolt 9:14 Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból;

Zsolt 9:15 Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.

Zsolt 9:16 Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk.

Zsolt 9:17 Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Higgajon. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 9:19 Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

Zsolt 9:20 Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!

Zsolt 9:21 Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

Máté 11:23 Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.

Máté 11:24 De mondom nektek, hogy Szodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem neked.

 
 
 
 • A Seolnak vannak kötelei és tőrei melyekkel az ott levőket megkötözi (2. Sámuel 22:6.)
 
 

2Sám 22:6 A pokol kötelei vettek körül,; S a halál tőrei estek reám.

 
 
 • A Seolban sötét van (Jób 17:12., Jób 10:21-22.)
 
 

Jób 17:12 Ha reménykedem is, a sír [már] az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.

Jób 10:21 Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza: a sötétségnek és a halál árnyékának földébe;

Jób 10:22 Az éjféli homálynak földébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége; hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség.

 
 
 
 • A Seolban nagy a forróság, minden izzik ott (Lukács 16:24., Énekek Éneke 8:6.)
 
 

Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

Én 8:6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,; mintegy pecsétet a te karodra;; mert erős a szeretet, mint a halál,; kemény, mint a sír a buzgó szerelem;; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

 
 
 
 • A Seolban minden tevékenység megszűnik, semmit nem csinálnak az ott lévők (a gyötrődésen kívül) csak fekszenek (Prédikátor 9:12., Ezékiel 32:21.)
 
 

Préd 9:12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

Ez 32:21 Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a sír közepéből együtt az ő segítőivel: alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek, mint fegyverrel megöltek!

 
 
 
 • A Seolban levők tudnak beszélgetni egymással (pl. a gazdag ember Ábrahámmal a Lukács 16-ban, Ezékiel 32:21., Ésaiás 14:4-21.)
 
 
 • Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.

  Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

  Luk 16:25 Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedbenhasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.

  Luk 16:26 És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.

  Luk 16:27 Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;

  Luk 16:28 Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.

  Luk 16:29 Monda neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.

  Luk 16:30 Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!

  Luk 16:31 Ő pedig monda neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

 

Ez 32:21 Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a sír közepéből együtt az ő segítőivel: alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek, mint fegyverrel megöltek!

 

Ézs 14:9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden királyait;

Ézs 14:10 Mind megszólalnak, és ezt mondják neked: Erőtlenné lettél te is, miként mi; hozzánk hasonlatos levél!

Ézs 14:11 Kevélységed [és] lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad férgek, és takaró lepled pondrók!

Ézs 14:12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:13 Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.

Ézs 14:14 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Ézs 14:15 Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

Ézs 14:16 Akik látnak, rád tekintenek, [és] elgondolják: Ez-e a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, [és] foglyait nem bocsátá haza!

Ézs 14:18 A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában,

Ézs 14:19 Te pedig [messze] vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest!

Ézs 14:20 Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet: nem él sokáig a gonoszok magva [sem]!

Ézs 14:21 Készítsetek öldöklést az ő fiainak atyáik vétkéért, hogy fel ne keljenek, és örökségül bírják e földet, és városokkal töltsék be e földnek színét!

Ézs 14:22 És felkelnek ő ellenük, szóla a seregeknek Ura, és kivágom Babilon nevét és maradékát, fiait és unokáit, szól az Úr;

Ézs 14:23 És a sündisznónak örökségévé és álló vizek tavává teszem azt, és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével, szól a seregeknek Ura.

 
 
 
 • Istenről nem gondolkodnak a Seolban, nem dicsérik őt(Zsoltárok 6:6., Ésaiás 38:18.)
 
 

Zsolt 6:6 Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged?

Ézs 38:18 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!

 
 
 • A Seol egy csendes hely (de nem a nyugalom helye, hiszen nagy zűrzavar van ott: Jób 10:22.
  (Zsoltárok 115:17.)
 
 
 

Jób 10:22 Az éjféli homálynak földébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége; hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség.

Zsolt 115:17 Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.

 

 • A Seol az Úr előtt van, nem elrejtett előle, Isten tudja, hogy mik történnek ott
  (Példabeszédek 15:11., Jób 26:6.)
 
 

Péld 15:11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.

Jób 26:6 Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.

 
 
 • A Seolnak vannak kapui (Példabeszédek 27:20., Habakuk 2:5., Máté 16:18.)
 
 

Péld 27:20 [Mint] a sír és a pokol meg nem elégednek, [úgy] az embernek szemei meg nem elégednek.

Péld 27:21 [Mint] az ezüst a tégelyben, és az arany a kemencében [próbáltatik meg, úgy] az ember az ő híre-neve szerint.

Hab 2:5 És bizony, a bor is megcsal: felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma; ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen, és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet.

Máté 16:18 ..., és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Máté 16:19 És neked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

 
 •  
 • A Seolnak vannak mélységei (Példabeszédek 9:18.)
 •  
 

Péld 9:18 És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

 
 
 • A Seolnak különböző részei, kamarái, cellái vannak(Ezekben vannak a különböző nemzetek: Ezékiel 32:17-32., Példabeszédek 7:27.: Az itt használt héber szó a heder, amely sírkamrát, éléskamrát, belső szobát, hálókamrát jelent. A szó itt többes számban áll. Jób 17:15.)
 
 
 
 
 

A Seol szó Újszövetségi (görög) megfelelője a hádész, így használja a LXX is.

 

 

II. A Gyehenna (tűznek tava)

 

 

 • A tűz tava, az eljövendő ítélet végső helyszíne. Már most is megvan:

 

Ésaiás 30:33:(ez a rész eddig a nagy öldöklés napjáról és körülményeiről, tehát e világkorszaknak a legutolsó momentumairól szól, majd így folytatódik): mert készen van a szörnyű  tűzhely régen, készen áll az már a királynak is (talán az antikrisztus), mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

 •  
 • De még nem tölti be a funkcióját, amire teremtette Isten, még üres. A Sátánnak és angyalainak készült:
 •  

Máté 25:41.: Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlen ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.

 

A Sátán 1000 évig meg lesz kötözve, majd egy rövid időre ismét szabadon fogja bocsátani Isten. Sátán egy hatalmas háborút fog ekkor vezetni Jeruzsálem, az ott levő Jézus Krisztus és szentjei ellen, de Istentől tűz fog lejönni az égből és megemészti ezt a hatalmas sereget. Ezután a Sátánt is a gyehennába, a tűz tavába fogják dobni, így az Antikrisztus és a hamis próféta után (aki már hamarabb oda kerültek a bűnös emberekkel együtt - nemzetek ítélete) ő lesz a Gyehenna következő lakója örökre. Őt nem sokkal ezután a Seol és a Halál követik, majd azok az emberek, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Ezzel fog zárulni a mostani Föld történelme.


A Seol és a Gyehenna tehát nem ugyanaz. A Seol csak egy ideiglenes tartózkodási helye a halottak lelkeinek (refaim- árnyak), míg Isten saját testükben fel nem támasztja őket az 1000 éves birodalom végén, az utolsó ítéletre. Ezután a bűnös emberek a gyehennába fognak kerülni, már a feltámasztott testükben. Fontos különbség, hogy a Seollal ellentétben a Gyehennában a bűnös emberek a testükben lesznek:

 

Máté 5:29.: Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy egész tested a gyehennára vettessék.

Máté 10:28.: És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.

 

Nem ugyanaz a Seol és a Gyehenna, hiszen az utolsó ítélet előtt maga a Seol gonosz angyal is a Gyehennába fog vettetni. A Seol földrajzi hely ekkor elveszti funkcióját, az egész Földdel együtt megszűnik létezni, egy új Föld fog előállni. A Gyehenna viszont nem fog megszűnni, sőt ekkor kezd csak el igazán működni, amikor a Seolból oda kerülnek a bűnös emberek – testben:

 

Ésaiás 66:22-24.: Mert ahogy az új ég és az új föld, melyeket teremtek, megállnak előttem, szól az Úr, úgy megáll a ti magotok és a ti nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra  eljön minden test engem imádni, szól az Úr. És kimenvén nézni fogják azoknak az embereknek a  holttesteit, akik elpártoltak tőlem, mert az ő férgük meg nem hal és tüzük el nem alszik, és minden test előtt borzadásul (undorodásul) lesznek.

 

Ez a rész az új égről, az új földről szól. Megmutatja, hogy a Gyehenna nem az új föld belsejében lesz, mivel már most is megvan, hanem azon kívül („kimenvén...”). Azok a kifejezések, mint pl. "külső sötétség", "sírás és fogak csikorgatása" és ''férgük meg nem hal'' szintén a Gyehennára vonatkoznak. Jézus úgy beszélt róla, mint egy már meglevő dologról (az ördögnek készíttetett). Tehát egy külső (földön kívüli), sötét hely, ami már megvan. (Ez a világűrt juttatja az ember eszébe, talán valamelyik bolygón van.)

 

 

 

Zárszó

„Inkább a pokolban úr, mint a mennyben szolga!” Mindannyian ismerjük ezt a közismert mondást (régen talán éltünk is vele), amely az emberi büszkeségre apellál.

A csalódás sokak számára megrázó lesz, ha még ebben az életben nem ismerjük fel, hogy a büszkeségünk miatt a hazugságban bíztunk. Úr a pokolban?  A Zsoltárok könyve szerint a Seolban (pokol) rabok leszünk, amennyiben ott végezzük (Zsolt 18.5-6), nem szabadok. Urak pedig végképp nem! Szolga a mennyben?  Pál apostol szavai szerint (Gal 3.26;Gal 4.6-7; 2Kor 6.18) aki hisz Jézus Krisztusban (megtér és újjászületik), többé nem szolga, hanem Isten gyermeke.
A pokolban fogoly leszel, a mennyben Isten gyermeke! Így értelmezd át a régi mondást, és ezek után dönts!

  

Örökkön örökké kínlódás vagy élet, kattints a képre.                           https://www.elokovek.hu/pokol.php
Ti az ördög atyától valók vagytok:
 
 
Jel 2:9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

 

 

Ján 15:18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál.

Ján 15:19 Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

Ján 15:20 Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.

Ján 15:21 De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem.

Róm 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.

 

Máté 23:8 Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

Máté 23:9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.

Máté 23:10 Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

Máté 23:11 Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.

Máté 23:12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

 

Máté 23:13 De jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

Máté 23:14 Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek.

Máté 23:15 Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

Máté 23:27 Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.

Máté 23:28 Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

Máté 23:29 Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.

Máté 23:30 És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.

Máté 23:31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat.

Máté 23:32 Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!

Máté 23:33 Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?

 

Máté 23:34 Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról - városra üldöztök.

Máté 23:35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek.

Máté 23:36 Bizony mondom nektek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Máté 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.

Máté 23:38 Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok.

Máté 23:39 Mert mondom nektek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!

 

Ján 8:21 Ismét monda azért nekik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni: ahová én megyek, ti nem jöhettek oda.

Ján 8:22 Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-e magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda?

Ján 8:23 És monda nekik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.

Ján 8:24 Azért mondám nektek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.

Ján 8:25 Mondának azért neki: Ki vagy te? És monda nekik Jézus: Amit eleitől fogva mondok is nektek.

Ján 8:26 Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala.

Ján 8:27 Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nekik.

Ján 8:28 Monda azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.

Ján 8:29 És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek.

Ján 8:30 Amikor ezeket mondá, sokan hivének őbenne.

Ján 8:31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

Ján 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Ján 8:33 Felelének neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?

Ján 8:34 Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

Ján 8:35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad [ott] mindörökké.

Ján 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

  Ján 8:37 Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

Ján 8:38 Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.

Ján 8:39 Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

Ján 8:40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Ján 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

Ján 8:42 Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

Ján 8:43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.

Ján 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Ján 8:45 Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem.

Ján 8:46 Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nekem?

Ján 8:47 Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.

 

 

Intés a törvényhez való engedelemre:

 

5Móz 4:15 Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben;

5Móz 4:16 Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére;

5Móz 4:17 Képére valamely baromnak, amely van a földön; képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben;

5Móz 4:18 Képére valamely földön csúszó-mászó állatnak; képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben.

5Móz 4:19 Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.

5Móz 4:20 Titeket pedig [kézen] fogott az Úr, és kihozott titeket a vas kemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe, miképpen e mai napon [vagytok].

5Móz 4:23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.

5Móz 4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4:25 Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhedtek azon a földön, és elvetemedtek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelvén őt:

5Móz 4:26 Bizonyságul hívom ti ellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt; nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla.

5Móz 4:27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr.

5Móz 4:28 És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.

5Móz 4:29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

5Móz 4:30 Mikor nyomorúságban leéndesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:

5Móz 4:31 (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt nekik.

5Móz 4:32 Mert tudakozzál csak a régi időkről, amelyek te előtted voltak, ama naptól fogva, amelyen az Isten embert teremtett e földre, és pedig az égnek [egyik] szélétől az égnek [másik] széléig, ha történt-e e nagy dologhoz hasonló, vagy hallatszott-e ehhez fogható?

5Móz 4:33 Hallotta-e valamely nép a tűz közepéből szóló Istennek szavát, amiképpen hallottad te, hogy életben maradt volna?

5Móz 4:34 Avagy próbálta-e azt Isten, hogy elmenjen [és] válasszon magának népet [valamely] nemzetség közül, kísértésekkel: jelekkel, csodákkal, haddal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral, és nagy rettenetességek által, amiképpen cselekedte mind ezeket ti értetek az Úr, a ti Istenetek Egyiptomban, szemeitek láttára?

5Móz 4:35 [Csak] neked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten [és] nincsen kívüle több!

5Móz 4:36 Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, a földön pedig mutatta neked amaz ő nagy tüzét, és hallottad beszédét a tűz közepéből.

5Móz 4:37 És mivel szerette a te atyáidat, és kiválasztotta az ő magvukat [is] ő utánuk, és kihozott téged az ő orcájával Egyiptomból, az ő nagy erejével:

5Móz 4:38 Hogy kiűzzön náladnál nagyobb és erősebb népeket előled, hogy bevigyen téged, és adja neked az ő földjüket örökségül, mint a mai napon van:

5Móz 4:39 Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, és alant e földön, és nincsen több!

5Móz 4:40 Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak te utánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

 
 

Apcs 7:48 De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja:

Apcs 7:49 A menny nekem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nekem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye?

Apcs 7:50 Nem az én kezem csinálta-e mindezeket?

Apcs 7:51 Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen.

Apcs 7:52 A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;

Apcs 7:53 Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg.

 

Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

Apcs 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent;

Apcs 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;

Apcs 17:27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Apcs 17:29 Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

 

 
 

 

Ne a földi javakban, hanem az Isten ismeretében bővölködjetek

 

Luk 12:15 Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
Luk 12:20 Monda pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?

Luk 12:21 Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.

 

1Tim 6:7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

1Tim 6:8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

 

Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;

Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

Máté 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 

Luk 12:33 Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

 

 

Alázatosság ajánlása

 

Luk 16:15 ... Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Ján 5:44 Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké

 

Ne a földi javakban, hanem az Isten ismeretében bővölködjetek

 

Luk 12:15 Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

 

Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;

Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

Máté 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 

Luk 12:33 Adjátok el amitek vanés adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

Ján 6:27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

 

Máté 23:8 Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

Máté 23:9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.

Máté 23:10 Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

 

Márk 9:35 És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nekik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.

Máté 23:11 Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.

Máté 23:12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

 


 
 
 

 

 

 

 

 

                                    

                                        Pokol

 

         A Seolról (pokol) és a Gyehennáról (tűznek tava)

 

                                                    Előszó

 

 

 

Az ember életének egyik fő kérdése, tényleg ennyi-e az élet, amit itt a Földön küszködünk? Mi értelme az ember létezésének? Salamon a Prédikátor könyvében hiábavalóságnak nevezi a nap alatt eltöltött éveinket.

 

Valóban így lenne? Minden hiábavalóság?  Mit tudhatunk meg a Szent Írásból a halálunk utáni időszakról? 

Mire végére jutsz a bejegyzésnek, te magad is meggyőződhetsz arról, hogy örök életed van.

Itt a Földön kell eldöntened, hogy a mennyben (új Földön) vagy a pokolban (tűznek tavában) folytatod a halálod után.

 

 

 

 

A fenti döntés csak akkor illet téged, ha az ördöggel nem kötöttél szövetséget, és nem követtél el eddig halálos bűnt.

 

Ézs 28:15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk;…

Márk 3:29 De aki a szent lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;

Ha nem tudod, hogy miről is van szó, akkor biztosan nem vonatkoznak a fentiek rád, mert az Isten a tudatlanság idejét elnézi, de ha szándékosan

az Isten akaratával szembeszállsz, akkor nincs kegyelem!

 

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztotta őt halottaiból - a fiát Jézust.


 

Először tudnunk kell, hogy kicsoda vagy micsoda a szent lélekmert a

Bibliában nincs szentháromság Isten, nins szent lélek Isten, de ugyanolyan rejtélyesen nem találhatjuk meg a Fiú Istent sem, és ez botrányos!

A kereszténység Isteneit nem találhatjuk meg, egyik forgalomba lévő Bibliában sem!


 

5Móz 32:37 Azt mondja: Hol vannak isteneik, a kőszikla, amelyben bizakodtak?

5Móz 32:39 Most lássátok meg, hogy én, csakis én vagyok egyedül, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebzek meg, és én gyógyítok, és nincs, aki megszabadítson a kezemből.


 

2Kor 4:3 Ha evangéliumunk mégis leplezett (nem érthető világosan), csak azoknak nem érthető, akik elvesznek.    

2Kor 4:4 Az ilyen hitetleneknek az e világ istene (Sátán-római pápaság)  elvakította értelmüket, hogy az  Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik.

2Kor 4:5 Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti  szolgátokat Jézus kedvéért.

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!

Az elfelejtett tízparancsolat

A leleplezett titok - Az igazság Istenről - A szentháromság leleplezése - David Clayton könyve


 

Mit is tudhatunk meg a Bibliából a lélekről:

Jézus a samáriai asszonynak a Jákob kútjánál ezt modta: 

 

Ján 4:23 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24 Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Ján 1:29 Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

 

Ján 1:30 Ő az, akiről ezt mondtam: Utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam.

Ján 1:31 És én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel (keresztelek) bemerítek, hogy megjelentsem Izráelnek.


 

Ján 1:32 János bizonyságot is tett: Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta.

Ján 1:33 És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel (kereszteljek) bemerítsek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel (keresztel) bemerít.

Ján 1:34 És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.


 

Most már tudjuk, hogy Ján 4:24 Az Isten lélek

Ján 1:34 Az Isten Fia Ján 1:32 akire lek leszállt az égből, és megnyugodott rajta Ján 1:33 ő az, aki Szentlélekkel (keresztel) helyesen bemerít.


 

A következő lépés, hogy megtudjuk azt mi is az Istenkáromlás, mert ugyanaz lesz a szent lélek káromlás is, mivel az Az Isten lélek:


 

Máté 9:2 És íme, hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.

Máté 9:3 Némely írástudó ekkor így szólt magában: Ez Istent káromolja.


 

Márk 2:3 És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek.

Márk 2:4 És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol Ő volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.


 

Márk 2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid.

Márk 2:6 Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodtak:

Márk 2:7 Hogyan mondhat ez ilyeneket? Hiszen ez istenkáromlás! Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül Isten?


 

Márk 2:9 Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?

Márk 2:10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:

Márk 2:11 Mondom neked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.

Márk 2:12 Az pedig azonnal fölkelt és felvette nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!


 

Mi is akkor az Istenkáromlás: Amikor egy ember azt mondja, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani!


 

Búcsúcédula – Wikipédia

A búcsúcédula a középkori római katolikus egyházban pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség volt. Ez mai napig működik – pénzért bűnbocsánat!

A pápai udvar az akkori világ egyik legjövedelmezőbb üzletévé változtatta az üdvösség árusítását.[1]


 

Most már értitek mi is az Istenkáromlás, mert ez biztosan szent lélek káromlás!


 

A katolikus egyház tanítása szerint a búcsú a bocsánatos bűnökért járó túlvilági büntetés (tisztítótűz) részleges vagy teljes elengedése.

A bűnök alóli feloldozást egyházi személy adhat, ha a hívő teljesítette az egyház által előírt bűnbánati cselekedeteket (gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat).

Ez utóbbi lehetőségből alakult ki a búcsújárás gyakorlata és a templomokhoz vagy más kegyhelyekhez kötődő búcsújáróhelyek.


 

Az egyházi személy ember és nem Isten! - Ez Istenkáromlás!

Máté 10:8 ... Ingyen vettétek, ingyen adjátok.


 

Simon aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét! Az egyházak és vallások ugyanezt teszik ma!


 

Apcs 8:5 Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust.


 

Apcs 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett.

Apcs 8:7 Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak (hitetlenek voltak), nagy hangon kiáltva kimentek; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyult.

Apcs 8:8 És nagy öröm volt abban a városban.

Apcs 8:9 Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét.

Apcs 8:10 Kicsinytől nagyig mindenki hallgatott rá, és azt mondták: Ez Isten hatalmasnak mondott ereje!


 

Apcs 8:11 Azért hallgattak rá, mert varázslásaival már jó ideje ámulatba ejtette őket.

Apcs 8:12 De miután hittek Fülöpnekaki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, férfiak és nők is (megkeresztelkedtek) víz alá bemerítettek.

Apcs 8:13 Maga Simon is hitt és megkeresztelkedett, majd Fülöp mellé szegődött. Amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, teljesen elámult.


 

Apcs 8:14 Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost,

Apcs 8:15 Akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak Szentlelket,

Apcs 8:16 Mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak (keresztelve) víz alá bemerítve az Úr Jézus nevére.


 

Apcs 8:17 Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a Szentlelket.


 

Apcs 8:18 Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik,

Apcs 8:19 És azt mondta: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, elnyerje a Szentlelket!

Apcs 8:20 De Péter azt mondta neki: A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzen megvehető!


 

Apcs 8:21 Nincs neked semmi részed vagy örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem igaz Isten előtt.

Apcs 8:22 Térj meg azért ebből a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved gondolatát,

Apcs 8:23 Mert látom, hogy a keserű irigység és álnokság (gonoszság kötelékeiben) fogságában vagy.


 

 

2Pét 2:1 De voltak hamis próféták is a nép között, ahogyan köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és megtagadva az Urat, aki megváltotta őket, magukra gyors pusztulást hoznak.

2Pét 2:2 Sokan követik az ő romlottságukat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját,

2Pét 2:3 titeket pedig kapzsiságukban kitalált beszédekkel becsapnak majd, de már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik.

2Pét 2:4 Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

2Pét 2:5 és a régi világot sem kímélte, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét, akit nyolcadmagával megőrzött, amikor özönvizet bocsátott az istentelenek világára.

2Pét 2:6 Sodoma és Gomora városait elhamvasztva pusztulásra ítélte, hogy példát állítson azoknak, akik majd istentelenkedni fognak.


 

2Pét 2:7 Megszabadította az igaz Lótot, aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt,

2Pét 2:8 mert ő, az igaz, közöttük lakott, s a gonosz cselekedeteket látva és hallva napról napra gyötörte igaz lelkét.


 

2Pét 2:9 Az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket (az Isten szerint élőket) a kísértésekből, a gonoszokat pedig megtartja az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek.

2Pét 2:10 Különösen azokat, akik a testi vágyaikat követve járnak, és az Úr hatalmát megvetik. Vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy az Isten dicsőségét és hatalmát káromolják,


 

2Pét 2:11 holott még az angyalok sem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet, pedig azok erőre és hatalomra nézve nagyobbak.

2Pét 2:12 De ezek – mint oktalan állatok, amelyek természetük szerint elejtésre és elpusztításra valók – azokat káromolják, amiket nem ismernek, és azoknak pusztulásával fognak elpusztulni,

 

 

Júd 1:10 Ezek pedig azt káromolják amit nem ismernek; azok meg, mint az oktalan állatok, amiket ösztönösen ismernek romlásukra válnak.


 

Júd 1:11 Jaj nekik, mert Káin (gonosz) útján járnak, haszonlesésből bérért Bálám tévedésébe esnek, és mint Kóré, halálukat lelik a lázadásban.

Júd 1:13 Tengernek megvadult habjai, a maguk rútságát tajtékozók (gyalázatukkal dicsekvők); tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.


 

Júd 1:14 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól fogva a hetedik volt: Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével,

Júd 1:15 hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelen tettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak.

 

Júd 1:16 Ezek zúgolódók, panaszkodók, siránkozók; vágyaik után járók, a maguk kívánságai szerint járók, szenvedélyeiktől vezettetve élnek, nagyképűek (gőgössek, az önző természetüknek élnek a hála és az alázat teljes hiánya), szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók, (hajbókolnak az embereknek, csak hogy hasznot húzzanak), és személyeket csodálnak haszonért.

 


 

5Móz 32:3 Az ÚR szentségét (tökéletességét, dicsőségét) hirdetem, 

magasztaljátok Istenünket!

5Móz 32:4 Kőszikla ő! Minden cselekedete tökéletes, mert minden útja igazságos. Hűséges Isten, nem csalárd, hanem igaz és egyenes ő.


 

5Móz 32:18 A Kősziklát, aki nemzett, elfelejtetted, megfeledkeztél Istenről, aki világra hozott.

5Móz 32:19 Látta ezt az ÚR, és megutálta bosszúságában fiait és leányait,

5Móz 32:20 És azt mondta: Elrejtem arcomat előlük, hadd látom, mi lesz a végük! Mert elzüllött nemzetség ez, olyan fiak, akikben nincs hűség.


 

5Móz 32:21 Azzal ingereltek ők, ami nem istenhiábavalóságaikkal bosszantottak engem. Én pedig azzal ingerlem őket, ami nem nép, bolond nemzettel bosszantom őket.

5Móz 32:22 Mert tűz lobban föl haragomban, és leég a Seol (pokol) fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.

5Móz 32:28 Mert tanács-vesztett nép ez, és nincs bennük értelem.


 

5Móz 32:29 Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végük!

5Móz 32:31 Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk, ellenségeink is megítélhetik.

5Móz 32:32 Mert az ő szőlőjük Sodoma szőlője és Gomora mezősége, bogyóik mérgesek, gerezdjeik keserűek.


 

5Móz 32:33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.

5Móz 32:35 Enyém a bosszúállás és a megtorlás, amikor lábuk megtántorodik. Mert közel van veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár.

5Móz 32:36 Mert megítéli népét az ÚR, és megkönyörül szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, és védett és védtelen odavan.

5Móz 32:37 Azt mondja: Hol vannak isteneik, a kőszikla, amelyben bizakodtak?

5Móz 32:39 Most lássátok meg, hogy én, csakis én vagyok egyedül, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebzek meg, és én gyógyítok, és nincs, aki megszabadítson a kezemből.


 

5Móz 32:40 Mert kezemet az égre fölemelem, és azt mondom: Én örökké élek!

5Móz 32:41 Ha megélesítem fényes kardomat, és ítéletre nyújtom ki kezemet, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlölőimnek.

5Móz 32:43 Ujjongjatok, ti, nemzetek, az ő népével! Mert megtorolja szolgái vérét, bosszút áll ellenségein, de földjének és népének megbocsát.


 


 

Akik elkárhoznak, először 1000 évig a pokolban tűztől gyötrettetnek (az Isten szentségének a tüzétől és nem fizikai tűztől) Zsid 12:29 a második feltámadásig.

Majd a második halál, a tűznek tavába kerül és meg fog semmisülni.  Ésaiás 30:33 Jel 19:20 - Ez viszont hatalmas kénköves patak, ami már régóta készen várja a gonoszokat!

Jel 2:11 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.


 

Jel 20:1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél van a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében.

Jel 20:2 És megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt ezer esztendőre,

Jel 20:3 És a mélységbe veti őt, és bezárja azt és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendőazután el kell neki oldoztatni egy kevés időre.


 

Jel 20:4 És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel; és [látám] azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.


 

Jel 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.


 

Jel 20:6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

Jel 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

Jel 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.


 

Jel 21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

Jel 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknakazoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

Zsid 12:29 Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.

Ézs 33:14 Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat:

ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel

 

A gyehenna már régen készen van Ésaiás 30:33, és abban biztos lehetsz, hogy minden perce egy örökkévalóságig fog tűnni!

 


 

Ésaiás 30:33 Mert készen van a szörnyű  tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

Jel 19:20 És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.

 

Péld 21:2 Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.


 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van.

Péld 21:16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.


 

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Préd 9:11 Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napjaiban, amelyeket [Isten] adott neked a nap alatt,

a te hiábavalóságodnak minden napjaiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálódol a nap alatt.

Préd 9:12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

 

Préd 9:13 Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek.

Préd 9:14 Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak

a tőrben, miképpen ezek, azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljő reájuk hirtelenséggel.

 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

 

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 9:19 Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

Zsolt 9:20 Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!

Zsolt 9:21 Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

 

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad és megőrizd; mert ez az embernek fődolga!

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

 

Júd 1:18 Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódókakik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.

Júd 1:19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen [megszentelt] Lélek.

 

 

Péld 10:24 Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz.

Péld 10:25 Amint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.

Péld 11:6 Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket; de az ő kívánságokban fogatnak meg a hitetlenek.

 

Jak 1:15 Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

 

Péld 11:7 Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.

Péld 11:8 Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.

 

 

Préd 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben.

Préd 1:13 És adtam az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.

 

Préd 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!

 

Préd 2:8 Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nekem; öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben.

Préd 2:9 Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat; szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és asszonyokat.

 

Préd 2:10 És naggyá lettem és megnövekedtemindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben; az én bölcsességem is helyén volt.

 

Préd 2:11 Valamit kívánnak vala az én szemeim: meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkám[mal gyűjtött jók]ban; mivelhogy ez volt az én részem minden én munkáimból.

Préd 2:12 És tekintettem minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradsággal végeztem vala; és íme, az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt!

 

Préd 2:13 Azért fordulék én, hogy lássak bölcsességet és bolondságot és esztelenséget, az az hogy mit [cselekesz]nek az emberek, akik a király után következnek: azt, amit régen cselekedtek.

Préd 2:14 És látám, hogy hasznosabb a bölcsesség a bolondságnál, miképpen hasznosabb a világosság a sötétségnél.

 

Préd 2:15 A bölcsnek szemei [vannak] a fejében; a bolond pedig sötétben jár; de ugyan én megismerém, hogy ugyanazon egy végük lesz mindezeknek.

 

 

Préd 2:27 Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott [Isten] bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és az elmének gyötrelme!

 

Hab 2:13 Avagy íme, nem a Seregek Urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?

Igazság szerint mindenki fél, fél a haláltól (Zsid 2.15) és attól, ami azután következik (Zsid 9.27).

 

 

Zsid 2:14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Zsid 2:15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.

 

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 

 A Biblia szerint egyetlen út van, amely szabadulást hoz (Jn 14.6). Jézus egyértelműen kijelenti, az ember számára két választási lehetőség van : élet vagy halál; menny vagy pokol (Mt 7.13-14)! 

 

Tehát a Biblia szerint a test halálával nem ér véget az emberi lét. Örök életünk van, amit Istennel is eltölthetünk, de amennyiben az Istentől kapott választási lehetőségünkkel nem,- vagy rosszul élünk, a pokol valósága vár ránk.

 

Péld 14:12 Van olyan út, amely helyesnek (igaznak) látszik az ember előtt, de végül halálra vezet.

 

Ján 14:6 Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem csakis én általam.

 

 

Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.


 

Talán sokan emlékszünk hosszú téli estékre, amint gyermekként szüleink, nagyszüleink meséit hallgattuk. Kicsikként megijedtünk, amikor patás ördögökről hallottunk, akik óriási kondérokban főzték a gonoszokat.

 

Ma már csak mosolygunk, amiért akkor a paplan alá bújtunk félelmünkben. 
Valóban csak mese lenne a pokol létezése, vagy felnőttként is van miért aggódnunk?

                                            

 

 

 

                                    I. A Seol (pokol)

    

 

A Seol nem más, mint a pokol, a halottak birodalma, amely a kárhozatra váró lelkek (árnyak) átmeneti tárolóhelye az ítéletig.

 

Ez egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen. A szó az Ószövetségben 63-szor fordul elő. 

 

Alábbi fő kijelentések, amiket a Bibliából megtudhatunk róla:

 

Nagyon mélyen, a Föld belsejében van
(Példabeszédek 15:24., Ésaiás 14:9., 4. Mózes 16:30.)

 

 

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

Ézs 14:9 Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről (méltó helyükről) a népek minden királyait;

4Móz 16:30 Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.

 

4Móz 16:31 És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattuk.

4Móz 16:32 És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat.

4Móz 16:33 És alászállának azok és mindaz, ami az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.

 

 

A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt (Jób 26:5.)

 

Jób 26:5 A halottak is megremegnek [tőle]; a vizek alatt levők és azok lakói is.

Luk 16:22 Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám keblébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.

 

Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.

 

Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. - fájdalmat érez, szenved, gyötrődik!

 

 

A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből az Igéből is az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van.

 

Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot (Lukács 16:22-24.), hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében.

Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett.

 

Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett. És persze azért kellett megkérnie mivel ő nem tudott odamenni.

 

Most az Úrra hoznék szégyent, ha nem állnánk meg egy kicsit, és nem vizsgálnánk meg a gazdag ember és Lázár történetét. Mert nagyon fontos megértenünk, hogy ez a történet milyen kétségtelen tanulságokat tartalmaz nekünk, akik minden kétséget kizáróan hiszünk az Úr Igéjében.

 

Kezdjük először is azzal, hogy a halálunk után csak a pokolba vagy az Új Szövetségben már a mennybe kerülhetünk halálunk után, és ezt már senki nem tudja megváltoztatni!

Mert ez a mi döntésünk volt, ha nem éltünk az Isten kegyelmi ajándékával, azért senki mást nem okolhatunk, ha odakerültünk!

 

A katolikus egyház purgatórium vagy tisztítótűz meséjének, ha akartok itt utánanézhettek, mert semmi köze nincs a Bibliához és Istenhez.

 

A purgatórium tanának történelmi és bibliai cáfolata

 

 

A másik nagyon fontos, hogy megnézzük azt minden kétséget kizáróan, hogy ez csak egy példázat volt Jézus részéről vagy ez egy valós történet, amit elmondott.

 

Mert csak konkrét személyeket lehet néven nevezni, mint például Lázárt. És Jézus néven nevezte, mert ezt mondta szó szerint, hogy:

 

Luk 16:19 Volt pedig egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és mindennap nagy lakomát szerzett.

Luk 16:20 És volt egy Lázár nevű koldus, aki fekélyekkel tele ott feküdt a kapuja előtt,

 

Nézzük meg néhány példázatot mindjárt a fejezet elején a példázat a hamis sáfárról, és nézzük meg, hogy néven nevezi-e a példázatban szereplőket Jézus:

 

Luk 16:1 Majd azt mondta tanítványainak: Volt egy gazdag ember, és volt annak egy sáfára, akit bevádoltak nála, hogy eltékozolja vagyonát.

Luk 16:2 Előhívatta azért, és azt mondta neki: Mit hallok felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben nem lehetsz tovább sáfár!

 

Példázat a tékozló fiúról:

 

Luk 15:11 Majd pedig ezt mondta: Egy embernek volt két fia,

Luk 15:12 és az ifjabbik azt mondta az apjánakApám, add ki a vagyonból a rám eső részt! Ő pedig megosztotta köztük a vagyont.

 

Luk 15:13 Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt.

Luk 15:14 Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett.

Luk 15:18 Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: Apámvétkeztem az ég ellen és teellened,

Luk 15:19 és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz; tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy.

 

Példázat a szőlőmunkásokról:

 

Máté 20:1 Mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe.

Máté 20:2 Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, és elküldte őket a szőlőjébe.

Máté 20:3 Amikor három óra tájban megint kiment, látott másokat is tétlenül álldogálni a piacon.

 

Máté 20:6 Tizenegy óra körül is kiment, és talált némelyeket, akik ott ácsorogtak, és azt mondta nekik: Miért álltok itt egész nap tétlenül?

Máté 20:7 Azt válaszolták: Mert senki sem fogadott fel minket. Akkor menjetek el ti is a szőlőbe – mondta nekik.

 

Máté 20:8 Amikor pedig beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki bérüket, az utolsókon kezdve mind az elsőkig.

Máté 20:9 Akkor előjöttek a délután öt óraiak, és fejenként egy-egy dénárt kaptak.

Máté 20:10 Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is fejenként egy-egy dénárt kaptak.

 

Máté 20:11 Ahogy megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen.

Máté 20:12 Azt mondták: Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk és hőségét szenvedtük.

Máté 20:13 Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok igazságtalanul veled. Hát nem egy dénárban egyeztél meg velem?

 

Máté 20:14 Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.

Máté 20:15 Hát nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?

 

 

Máté 20:16 Így lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók.

 

Csodálatosak ezek a példázatok, de remélem ti is meggyőződtetek arról, hogy a gazdagot Jézus illemből nem nevezte meg, de éppen a Lázár neve miatt lett ez egy igazi történet.

 

És még egy érdekesség, amely szintén hihetetlen, hogy Lázár, G2976

(ὁ Λάζαρος, -ου (ho Ladzarosz, -u) 1) Lázár, héber eredetű tulajdonnév, az Eleázár név rövid formája, jelentéseakit isten megsegít. - hát nem csodálatos!